Nově by měl arbitr také rozhodovat spory týkající se spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování.

Dosud mohl arbitr rozhodovat jen spory ohledně převodů peněz a využívání elektronických platebních prostředků, zejména karet.

Právě spotřebitelské úvěry patří mezi oblasti, na které si spotřebitelé stěžují finančnímu arbitrovi nejčastěji.

Zasáhnout může i do sporů, kde je rozhodčí doložka

Podle zákona bude moci finanční arbitr řešit spory ohledně půjček i tehdy, jestliže spotřebitel podepsal rozhodčí doložku.

Na arbitra se klienti obvykle obracejí až poté, co selže jednání s peněžním ústavem. Arbitr zahajuje řízení na návrh klienta. Ten jej může podat dokonce i přes internetové stránky finančního arbitra. Řízení je zdarma.