Stejně pokračuje deregulace i ve středočeských městech nad 10 tisíc obyvatel.  V uvedených krajských a středočeských obcích mohou nájemné jednostranně zvyšovat i soukromí majitelé.

Většinou již od ledna

Některá krajská města zvýší nájemné v obecních bytech již od ledna. Jde například o Hradec Králové, Pardubice, Liberec, Plzeň, České Budějovice, Jihlavu a Zlín.

Charakteristické je, že tato krajská města si nijak nezadají se soukromými majiteli a zvyšují nájemné často až na maximum. V těchto městech lze očekávat, že se zde i obecní nájmy v roce 2012 dostanou na cílové nájemné předpokládané zákonem.

Praha a Brno

Poněkud jiná situace je v městských částech v Praze a v Brně.

V hlavním městě již regulované nájemné v některých místech dosáhlo sta korun za metr čtvereční, což už je pro mnohé nájemníky velký problém, a růst nájemného zbrzdily letošní podzimní komunální volby.

O zvýšení nájemného v příštím roce tak zatím rozhodly jen některé městské části (např. Praha 4 od 1. května a Praha 7 od 1. června).

Jestli se přidají i další městské části, o tom rozhodnou nově zvolení radní.

Podobně o zvýšení nájmů zatím nerozhodla ani řada městských částí v Brně. I zde se ale v průběhu příštího roku může hodně změnit.

Rovněž je třeba počítat s tím, že i když některá obec v roce 2011 třeba nájem nezvýší, tak to může „dohnat“ jednorázově až do výše cílového nájemného ještě v roce 2012. Dosáhnout cílové nájemné však není povinností žádného majitele.

Kde je rozhodnuto

V hlavním městě je již rozhodnuto například v Praze 4. „Nájemné u bytů bývalé první kategorie se zvedne od 1. května 2011 z 81,96 na 102,20 koruny za metr měsíčně,“ sdělila Bronislava Prokopová, vedoucí oddělení bytů. Cílové nájemné v Praze 4 je 127,55 Kč za metr.

Praha 7 zvýší nájemné v obecních bytech od 1. června 2011. „Současná výše nájmů se pohybuje mezi 85 až 88 korunami za metr, nové nájemné bylo stanoveno na 99 koruny za metr a měsíc, uvedl mluvčí Martin Vokuš.

V Českých Budějovicích, jak sdělil ředitel Správy domů Ladislav Volf, se nájemné u bytů bývalé I. kategorie zvýší od ledna z dnešních 49,53 na 57,26 koruny za čtvereční metr, to je o 15,6 procenta.

Se zvýšením ve stejné míře se předběžně počítá i pro rok 2012, a to až na cílové nájemné 66,18 koruny za metr. Tržní nájemné se podle Volfa ve městě pohybuje od 60 do 120 korun za metr.

V Pardubicích se od ledna zvýší nájem o necelých 20 procent – u bytu 1 1 o velikosti 41 m2 z 51,95 na 61,49 za metr měsíčně. „Pro rok 2012 je počítáno se zhruba stejným navýšením. Tím bude v Pardubicích dosaženo cílového nájemného 72,69 Kč za metr,“ uvedl Martin Sýkora, vedoucí odboru kanceláře magistrátu.

V Hradci Králové se podle vedoucího odboru správy majetku Ondřeje Votroubka zvýší od ledna nájemné ve většině bytů bývalé první kategorie z až 64,85 na až 76,65 za metr, v centru města pak z až 66,85 na až 77,81 Kč za metr. Nárůst činí podle umístění bytu a kategorie 18,2 až 23,8 procenta.

V Liberci se podle tiskového mluvčího Martina Korycha nájemné zvýší od ledna v obecních bytech z průměrných 48,67 na průměrných 55,23 koruny za metr měsíčně. Cílové nájemné je u bytů standardní kvality 63,16 Kč za metr.
V Plzni se nájemné od ledna zvýší ze 60,55 na 70,48 Kč za metr. Město patří k těm, které zvyšují nájemné každoročně.
Karlovy Vary už několik let nájemné v obecních bytech nezvyšují vůbec. Činí nyní maximálně jen 18,31 Kč za m2.

V Jihlavě se od ledna zvýší nájemné u bytů bývalé první kategorie ze 47,56 na 61,59 Kč, to je téměř o třicet procent. „Jde o to, aby nájemné pokrývalo údržbu a opravy, domy jsou dlouhodobě zanedbané,“ uvedl vedoucí odboru správy realit Jiří Benáček. Podle jeho slov tržní nájemné činí v Jihlavě 80 až 85 korun za metr.

Ve Zlíně se nájemné podle vedoucí ekonomiky správy domy Hany Červené od ledna zvýší ze 62,78 na 72,83 koruny za metr, tedy o 16 procent.
V Olomouci, jak sdělil Roman Zelenka ze správy nemovitostí, se o nájemném na rok 2011 bude jednat v lednu. „Ke zvýšení by mohlo dojít v červnu nebo červenci,“ uvedl. Z běžných bytů první kategorie se dnes platí 61,34 Kč za metr měsíčně.

Další města

V Brně-Králově Poli, kde měsíční nájemné u bytů první kategorie činí 79,30 koruny za metr, se nájemné zřejmě v příštím roce nezvýší. „Nájemné se nebude příští rok zvyšovat,“ soudí Markéta Hánová, vedoucí odboru majetku.
Obdobně se zatím neplánuje zvyšování ani v Brně-Líšni. Nájemné zde činí u bytů 1. kategorie 50,55 koruny za metr měsíčně.

Naopak v městské části Brnostřed, kde se v obecních bytech platí až 48,02 Kč za metr, dosud nájemníci nevědí, co bude. „Zatím se v této věci nerozhodlo, takže zůstává původní nájemné. Teoreticky ale může ke zvýšení dojít i v průběhu roku,“ upozornil mluvčí Roman Burián.

V ostatních obcích už mohou činže stoupnout jen po dohodě

V obcích, v nichž již skončila regulace nájmů, což je asi 60 procent nájemních bytů, mohou činže růst jen po vzájemné dohodě pronajímatele s nájemníkem.
Podmínky pro to, aby došlo k rozumné dohodě obou stran, však nejsou nyní dobré.

Chybějí například cenové mapy obvyklých nájmů v jednotlivých obcích, které by měly být důležitým vodítkem jak pro majitele, tak nájemníka. Je těžké se domlouvat na ceně nájmů, když názory na obvyklou cenu nájmů v daném místě mohou být diametrálně odlišné.

Ministerstvo pro místní rozvoj slíbilo předložit mapy obvyklých nájmů do konce února příštího roku, ale teprve tento týden vyhlásilo výběrové řízení na jejich dodavatele. Je tedy otázkou, kdy budou mapy k dispozici a na jaké úrovni.

Také je třeba vidět, že nájemníci mají za sebou několik let nepřetržitého a rychlého růstu nájmů a mnoho z nich už není schopno nájemné platit.

Bylo by proto asi rozumné od majitelů, aby za každou cenu hned netlačili na další razantní růst nájmů. Kompromisem pro obě strany by mohl být zatím růst nájemného například o inflaci a teprve po dokončení cenových map obvyklých nájmů by se mohlo začít diskutovat o dalším postupu.

Nájemníci by měli bedlivě posuzovat i takové návrhy smluv, které sice nájemné už nezvyšují ve velkých procentuálních skocích, ale v menších porcích na několik let dopředu.

Jde o to, že faktický vývoj na trhu může být nakonec takový, že obvyklého nájemného může být dosaženo mnohem dřív, než předpokládá smlouva, a i přesto se nájemníkovi dál bude zvyšovat nájemné, protože se k tomu smluvně zavázal.

Přechod nájmů jen na dva roky

Nájemníci by se měli dobře seznámit i s novelou občanského zákoníku, která již prošla prvním čtením ve Sněmovně a jež přinese zásadní změny do nájemních vztahů.

Nejpodstatnější změnou má být, že přechod nájmů bytů bude po smrti nájemníka omezen jen na dva roky. To znamená, že po dvou letech skončí platnost smlouvy a nájemník s majitelem se budou domlouvat, za jakých podmínek by bylo možné pokračovat v nájmu bytu.

Toto omezení se neuplatní u seniorů, kteří v okamžiku přechodu nájmu dosáhli 75 let.