Jak Právo zjistilo, o zdražení půjček v zákulisí hovoří úvěrové finanční společnosti, lidé z bank a právní kanceláře, které se na půjčky specializují.

„Zákon o spotřebitelském úvěru sice přináší vyšší ochranu při uzavírání spotřebitelských úvěrových smluv, ale zároveň uvalí na banky mnohem větší byrokratickou zátěž,“ soudí Martin Šubrt z advokátní kanceláře Rowan Legal.

Zákon se týká spotřebitelských úvěrů od pěti tisíc do 1 880 000 korun a nevztahuje se na hypotéky.

Banky už letos začaly více prověřovat

Nikdo z odborníků zatím nechce odhadnout, o kolik půjčky zhruba zdraží, protože mezi úvěrovými institucemi zuří tvrdý konkurenční boj. Zároveň je však jisté, že už v druhé polovině roku 2010 začaly banky mnohem důsledněji prověřovat a propočítávat bonitu žadatelů o úvěry a půjčky, což potvrdila zpráva Bankovního a Nebankovního registru vedeného společností CCB.

Poskytovatelé půjček totiž mimo jiné mají podle nového zákona od ledna výslovně povinnost prokázat, že před poskytnutím úvěru důkladně posoudili schopnost klienta splácet.

„Banky doplatily na některé neseriózní nebankovní subjekty, proti nimž je zákon namířen především,“ dodal Šubrt.

Novinky v půjčkách
Spotřebitelé budou mít možnost odstoupit od úvěrové smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Rovněž budou nastaveny přísné limity na poplatky za předčasné splacení úvěru, což například usnadní refinancování. Věřitel má právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením – tyto jsou však omezeny procentuální částkou (1 %, popř. 0,5 %) z předčasně splácené části úvěru.
Zákon přináší zpřesněnou definici RPSN, tedy roční procentuální sazby nákladů. RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru. Zákon upřesňuje, jaké veškeré náklady se do RPSN zahrnují s tím, že je třeba klienta upozornit, že RPSN neobsahuje sankční následky za nesplácení úvěru. Jestliže smlouva o úvěru umožňuje změnu úrokové sazby zahrnuté do RPSN, avšak nelze ji číselně vyjádřit v době výpočtu, má se pro účely výpočtu za to, že úroková sazba zůstává neměnná až do konce účinnosti smlouvy.
Konec nevýhodného prodeje na úvěr na přehlídkových akcích.

Největší chyták zůstává

Nová zákonná úprava však stále neřeší chytáky skryté v rozhodčích doložkách ve spotřebitelských smlouvách, díky nimž může být rozhodcem kdokoliv, třeba osoba spřízněná s věřitelem, a dlužník tak raz dva ve zrychleném exekučním řízení přijde o byt, protože si nepřečetl třeba část záludně formulovaných obchodních podmínek psaných drobným písmem. Rovněž úrokové sazby nebudou nijak limitovány. Přitom to jsou právě metody, které nejčastěji využívají lichváři, „soukromí investoři“ inzerující rychlé půjčky či některé nebankovní úvěrové firmy.