Tím zároveň nastane u čtyřleté varianty zkrácení doby, po kterou se čerpá rodičovský příspěvek v základní výměře 7600 korun.

Dosud pobírají rodiče u čtyřleté varianty rodičovský příspěvek v základní výměře, tedy ve výši 7600 korun měsíčně, do 21 měsíců věku dítěte. Od ledna bude příspěvek v základní výměře poskytován pouze do dovršení desátého měsíce věku dítěte.

Sníženou výměru, tedy 3800 korun měsíčně, tak rodiče na čtyřleté rodičovské dovolené budou pobírat již od desátého měsíce věku dítěte na rozdíl od současného 22. měsíce.

V konečném důsledku tak rodiče ve čtyřleté variantě dostanou celkem o 57 000 korun méně, než když zvolí tříletou variantu. V současnosti je to méně pouze o 11 400 korun.

Žádost o tříletou variantu nejpozději do konce ledna

Rodiče, jejichž dítě v lednu 2011 dosáhne věku devíti měsíců a kteří volbu tříleté varianty čerpání dosud neprovedli, ji přitom mohou uskutečnit pouze do konce ledna 2011.

Jinak budou automaticky čerpat čtyřletou variantu. Rodiče, kteří budou mít dítě starší 10 a mladší 23 měsíců, mají čas na volbu do konce února.

Období pro volbu dvouleté varianty čerpání, kdy rodičovský příspěvek činí 11 400 korun měsíčně, zůstává stejné, tedy do konce 22. týdne života dítěte, respektive do 31. týdne, pokud se ženě při porodu narodilo více než jedno dítě.

Nárok na dvouletou variantu čerpání je ovšem pouze tehdy, když mateřská nebo peněžitá pomoc dosahovala při narození výše 380 korun denně.

Porodné

Od 1. ledna se změní také přiznávání porodného. Zatímco v současnosti na něj mají nárok všechny ženy, které porodí dítě, od příštího roku to budou pouze prvorodičky. Pro nárok se dále bude posuzovat příjem rodiny, který nesmí přesáhnout 2,4násobek životního minima.

Pro stanovení životního minima se přitom započítává i narozené dítě. V praxi to znamená, že pokud se dítě narodí osamělé matce, je hraniční příjem, do něhož porodné náleží, 10 752 korun.

U prvního dítěte páru bude hraniční příjem pro nárok na porodné 16 992 korun. Výše porodného bude 13 000 korun. Pokud se ženě narodí více než jedno dítě, dostane 19 500 korun.