„Nový daňový řád je srozumitelný pro daňové poplatníky, přispěje k modernímu a efektivnímu výběru daní, snižuje administrativní zátěž,“ řekl Právu ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

Ministr financí rovněž ztratí od ledna svou pravomoc promíjet daně. "Žádný politik by neměl mít možnost komukoli odpouštět daně,“ zdůraznil Kalousek.

Reforma daňového řádu je součástí zásadních změn, které nás čekají v oblasti výběru a správy daní. V prvním čtvrtletí příštího roku předloží ministerstvo nový zákon o dani z příjmu.

Začne se s přípravou jednotného inkasního místa

Právě moderní daňový řád je podle šéfa daňové zprávy Jana Knížka základním kamenem pro vytvoření jednotného inkasního místa, což je projekt, který má sjednotit výběr cel, daní a pojistného. Řád má nahradit dosavadní zákon o správě daní a poplatků z roku 1992, který je podle některých odborníků již nefunkční a zastaralý.

Kontrola se nemůže stále opakovat

Nový daňový řád odstraňuje některé zbytečné tvrdosti dosavadního výběru daní a penále. Zavádí například pravidla, aby bylo nutné při vymáhání různých nedoplatků či penále dbát na to, aby náklady spojené s vymáháním nebyly neúměrné k výši vymáhaného nedoplatku. Tedy například aby dlužnou částku v desítkách korun nedoprovázely náklady na její vymožení v řádu několika tisíc či desítek tisíc korun.

Podle nového daňového řádu bude také možné nejdříve zaplatit dlužné daně a následně i penále, aby pokuty a výše dlužné částky stále nerostly až do likvidační výše.

Kontroly se nebudou moci opakovat u stejného subjektu a za stejné účetní období bez mimořádně závažného důvodu. To omezí možnost daňové šikany. Posune se i doba splatnosti úroku z prodlení. Místo dosavadního jednoho dne se lhůta prodlouží o další čtyři pracovní dny.

V daňovém spisu bude ke všemu, co má být použito jako důkaz, zajištěn přístup poplatníkovi. V řízení o mimořádném opravném či dozorčím prostředku nebude vznikat úrok z prodlení.

Anonymních udání přibývá

Podle pracovníků ministerstva financí se v poslední době začínají množit různá upozornění, velmi často anonymní, na nepravosti při placení daní a poplatků. Anonymní udání se automaticky nestávají důvodem ke kontrole, i proto, že se často jedná o pomluvu a závist.

Pracovníci finančních úřadů různá podání posuzují především na základě své dlouhodobé zkušenosti a znalostí.

Nový daňový řád podle pracovníků finančních úřadů zvyšuje právní jistotu. „Od jeho zavedení je možné očekávat snížení počtu soudních pří, řízení budou rychlejší, efektivnější a méně nákladná,“ konstatoval šéf finančních úřadů Knížek.

Námitky daňových poradců

Hlavním problémem kolem nového daňového řádu může být jeho neznalost, protože řada institutů a postupů se mění, sdělil partner v oddělení daňových a právních služeb PricewaterhouseCoopers ČR bývalý náměstek ministra financí Peter Chrenko.

Poukázal na úpravy možnosti zastupování v daňovém řízení či oblast doručování a lhůt k dodatečnému doměření daně.

Podle odbornice na daně společnosti Apogeo Gabriely Magsumové daňový řád přináší řadu zpřesnění, například právě ve lhůtách pro doměření a placení daní nebo v přerušení běhu lhůty. Stále ale podle ní dává dostatek prostoru pro odlišné názory finančních úřadů a daňových poplatníků. I v budoucnu tak budou některé daňové spory končit až před soudem.