"Ty výsledky jsou pro mne zcela šokující. Ne že bych byl optimista, ale že míra negramotnosti je taková, to mne opravdu překvapilo," uvedl Kalousek na tiskové konferenci.

Téměř dvě třetiny lidí nečtou podle něj smlouvy, ve kterých se zavazují k dlouhodobým platbám, v celém rozsahu. "Lidi tak podepisují smlouvu, která je neodvolatelná a přitom může být likvidační pro ně i jejich rodiny," upozornil Kalousek.

Neznalost může vyjít draze

Stejně tak je podle Kalouska na průzkumu vidět, jak se míjí účinkem pravidla, která pro zprůhlednění trhu zavedl stát. Pro finanční instituce existuje povinnost uvádět u půjček roční procentní sazbu náklad, tedy RPSN. Jenom šestina lidí přitom ví a dokáže správně vysvětlit, co tento pojem znamená.

RPSN je číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. Udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

Další výsledky průzkumu ukazují, že jenom šest procent respondentů ví, co je rozhodčí doložka. Tu si dává do svých obchodních podmínek řada společností poskytujících rychlé půjčky. Touto doložkou jsou veškeré spory, které by mohly být mezi stranami z důvodu porušení smlouvy o půjčce vedeny, vyňaty z působnosti obecných soudů a je dána pravomoc rozhodčímu soudu, aby dané případy posoudil a rozhodl.

Pro samotného klienta to může být společně s vysokým úročením velmi nebezpečné.

Nerozumím, ale podepíšu

Výsledky šetření například prokázaly dlouhodobé zkušenosti České národní banky (ČNB) získané na základě podnětů od spotřebitelů, podle nichž jsou smlouvy na prodej produktů finančního trhu často velmi komplikované. V průzkumu 43 % dotazovaných potvrdilo, že některým pasážím zcela nerozumí. Z účastníků průzkumu, kteří uvedli, že některým pasážím nerozuměli, nakonec předloženou smlouvu přesto podepsala celá polovina.

„Lidé nejen, že si nepřečtou a neporozumí, ale ani nedokáží ocenit a propočítat základní věci. Číst a počítat by se měli mladí lidé naučit ve škole, nést odpovědnost za svá rozhodnutí v rodině," uvedla vrchní ředitelka a členka bankovní rady (ČNB) Eva Zamrazilová. „Vize, že ochrana spotřebitele může umést lidem cestičky mezi nástrahami na finančním trhu, je absurdní.“