Pro 93 % z ekonomicky aktivní populace je důchod spojen s nutností být na něj finančně připraven, hned dvě třetiny jej vnímají dokonce jako začátek finančních problémů a omezení. Zřejmě proto patří Češi v mezinárodním srovnání k národům, které se v největší míře na důchod finančně připravují – činí tak 75 % pracujících lidí.

„Většina lidí v produktivním věku ale vůbec netuší, jaký bude po odchodu z práce jejich příjem,“ konstatuje zpráva AXA.

Důchod a život na minimu

Přibližně dvě třetiny pracujících i důchodců se v ČR domnívá, že s odchodem do důchodu začínají finanční problémy či omezení.

Češi jsou v tomto mnohem pesimističtější než lidé v západní Evropě, kde tento názor sdílí asi polovina populace. Naopak mnohem častější než v ČR jsou tyto názory v Maďarsku, Polsku i na Slovensku, kde důchod s finančními problémy spojuje kolem 75 % procent lidí.

Podobné dělení Evropy na optimistický západ a pesimistický východ platí i při dotazech na osobní očekávání týkající se budoucího příjmu v důchodu a také spokojenost současných důchodců.

Zatímco v ČR čeká dostačující příjem v důchodu jen 35 % pracujících, v západní Evropě je to v průměru o 18 procentních bodů více. Podobný rozdíl lze zaznamenat i u současných důchodců, z nichž v ČR považuje své příjmy za dostačující 46 %, zatímco v západoevropských zemích 57 %.

Češi se tedy domnívají, že budou mít v důchodu nedostatečné příjmy, přitom však nevědí, jak konkrétně budou tyto příjmy vypadat. Česká republika patří mezi země s největším podílem pracujících lidí, kteří vůbec neznají výši svých budoucích příjmů v důchodu.

Odpovědělo tak 78 % respondentů v ČR, zatímco například v Německu trpí podobnou nejistotou jen 38 % lidí.