Počet francouzských exportérů v posledních pěti letech stále klesá zejména v řadách malých středních podniků, a to přestože 80 % z nich chce podíl exportu na celkovém obratu naopak zvýšit.

K teritoriím, kam chtějí podniky nejvíc vyvážet, patří Brazílie, Rusko, Indie a Čína.

„K hlavním rizikům vývozu řadí francouzské firmy především nestálé euro a s tím spojená kurzová rizika, dále pak nejistotu plateb a nedostatek podpory ze strany státu,“ dodal CzechTrade.

Podle studie končí v průměru častěji svou činnost podniky, které vyvážejí, než ty, které svou činnost zaměřují pouze na domácí území Francie.

Záleží však na tom, kolik firmy vyvážejí. Ohrožení se podle statistiky týká jen těch, které vyvážejí méně zboží. Pokud již firmy realizují více než polovinu obratu za hranicemi Francie, jsou naopak stabilnější než podniky s pouze místní působností.