Průměrná výše škody na zdraví podle ČKP činila v roce 2009 více než půl miliónu korun, což je dvakrát více než před pěti lety.

„Ceny povinného ručení v minulosti spíše klesaly. Těžko však odhadnout, jak dlouho tento trend ještě vydrží. Ceny pojištění jsou již v současné době stlačeny na minimum a rostoucí škodní průběh v oblasti škod na zdraví je neudržitelný,“ zdůraznila Jolana Ackermannová z České asociace pojišťoven.

„V posledních letech se zvýšilo právní povědomí občanů a klienti nyní častěji využívají služeb právní ochrany, zvláště v rámci škod na zdraví, což má vliv na navýšení objemu vyplaceného pojistného plnění,“ tvrdí Petr Baný, šéf Triglav pojišťovny, která letos v meziročním srovnání zaznamenala 10% nárůst objemu škod u povinného ručení.

„Právě nárůst objemu škod má tradičně zásadní vliv na navyšování sazeb povinného ručení. Pokud budou škody na zdraví i nadále tak narůstat, lze očekávat ze strany pojišťoven zdražení sazeb,“ upozornil Tomáš Knebl z pojišťovací poradenské společnosti.

„U škod na zdraví jsme zaregistrovali největší nárůst v uplatňování nároků na odškodnění za ztížení společenského uplatnění, dále pak za ztrátu na výdělku v důsledku pracovní neschopnosti,“ upřesnil výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů Jakub Hradec.