Výše násobku záleží na tom, kolik let by podle vašeho přání měla rodina být schopna pokrýt z pojistky všechny zásadní výdaje a také jak rychle bude možné všechny výdaje v případě potřeby utlumit.

Nebo jednodušší cesta je, když si spočítáte své veškeré roční příjmy a pojistnou částku stanovíte jako jejich dvou až pětinásobek, čímž své nejbližší zabezpečíte na dva až pět let.

Do šedesátky daleko

Příjemnou stránkou životních pojištění (kapitálových, důchodových i investičních) je možnost odečtu uhrazeného pojistného ze základu daně. Stačí splnit pár podmínek. Pojištění musí trvat nejméně pět let a pojištěný musí při výplatě pojistného plnění dosáhnout 60 let.

U kapitálových a důchodových smluv s trváním od pěti do 15 let je třeba mít ještě sjednanou pojistnou částku na dožití alespoň na 40 tisíc korun, u pojistné smlouvy delší 15 let je to alespoň 70 tisíc korun. Pak je možné si snížit daňový základ až o 12 tisíc ročně.

Připojištění volte podle životního stylu

Základním rizikem, které kryje životní pojištění, je úmrtí pojištěného. Pojištění ale může krýt i jiná rizika, jako je invalidita, úraz, civilizační nemoci, dlouhodobá pracovní neschopnost, neschopnost splácet pravidelné výdaje, ale dokáže poskytnout třeba i zdravotní asistenci.

Jestliže rekreačně nebo i výkonnostně sportujete, určitě byste neměli podcenit dobré úrazové pojištění s trvalými následky.

Pokud nejste žádní sportovci a svůj volný čas trávíte nejraději kulturním vyžitím nebo s přáteli v příjemných hospůdkách, pak spíše než na úraz zvažujte připojištění na civilizační choroby.

Výběr životního pojištění krok za krokem
Rizikové, kapitálové nebo investiční
Zvolíte-li rizikové životní pojištění, budete pojištěni pro případ smrti. Neobsahuje ale žádnou spořící složku, takže po uplynutí pojištění nedostanete žádné peníze. Láká-li vás vidina být pojištěni a na konci smlouvy získat slušný příspěvek třeba na spokojený důchod, pak sáhněte po kapitálovém životním pojištění.
U investičního životního pojištění závisí výše pojistného plnění na výnosech z investování rezerv pojistného do investičních fondů. S investičním životním pojištěním se z vás, zjednodušeně řečeno, stává pojištěný investor, který rozhoduje o tom, kam bude pojišťovat investovat vaše prostředky.
Připojištění
V rámci každé životní pojistky lze sjednat celou řadu připojištění, která bývají výhodnější než samostatně sjednaná, protože jsou poskytována za nižší pojistné. Nejčastěji voleným připojištěním bývá invalidita a úraz. Připojištění je v rámci životní pojistky obvykle možné uzavřít i na rodinné příslušníky, především děti.
Pojistná částka a doba pojištění
Tady je na místě zvážit, jak velké ekonomické problémy vaší rodině nastanou, když se stane, na co jste pojištěni.
Pojistná částka by měla odpovídat několikanásobku této sumy. Výše násobku záleží na tom, na kolik let dopředu má být rodina z pojistky zabezpečena a jak rychle bude možné všechny výdaje v případě nutnosti utlumit.
Délka trvání pojištění je důležitá i pro uplatnění daňových odpočtů u životního pojištění. Zákon dává jasné podmínky, vyplatí se nastavit smlouvu tak, aby je splňovala.
Výběr pojišťovny a produktu
Když víte, co potřebujete, bude pro vás snadnější vybrat si pojišťovnu, která vám nabídne nejlepší podmínky.
Pojišťovnu vybírejte z těch stabilních, které mají dlouholeté zkušenosti a silné kapitálové zázemí, protože s ní uzavíráte dohodu na dlouhou dobu dopředu. Při výběru konkrétního pojištění si nezapomeňte ověřit, že pojistka se bude umět přizpůsobit každé vaší životní situaci.
Důležitými parametry je dále možnost připojištění, platební prázdniny a doba, za jakou vám pojišťovna vyplatí peníze v případě pojistné události.
Cena pojistného
Měsíční pojistné by nemělo překročit 10 % vašeho měsíčního příjmu. V případě změny vaší situace můžete na dnešních flexibilních produktech pojistné v průběhu trvání měnit. Jestliže pojistné vychází příliš vysoké, je třeba návrh smlouvy projít znova a upravit ho tam, kde to bude možné.
Zdroj: Česká pojišťovna