V ostatních obcích, a těch je většina, letošním rokem končí možnost jednostranného zvyšování nájmů a majitelé se s nájemci musí o nové výši činží domlouvat. To jinými slovy řečeno znamená, že v žádné z těchto ostatních obcí se po 31. prosinci letošního roku nemůže zvýšit nájemné jednostranně.

Naposledy v srpnu

Majitelé měli poslední šanci rozhodnout o zvýšení letos do konce srpna. A to za několika podmínek: že to nájemníkům oznámili do konce srpna, ke zvýšení dojde do konce tohoto roku, půjde o jediné zvýšení v letošním roce a nebyla dosažena cílová hodnota nájemného.

Příklad: Město Jindřichův Hradec rozhodlo letos v srpnu podle sdělení starosty o zvýšení nájmů v obecních bytech od 1. prosince 2010. Takový postup je podle zákona.

Po 1. říjnu již tedy žádný majitel nemá možnost jednostranně zvýšit nájemné. Takovou možnost tedy již nemá ani obec po říjnových komunálních volbách. Pokud by chtěla zvýšit nájemné, musí se o tom se svými nájemníky domlouvat.

Někde skončí slevy

Ale pozor: Něco zcela jiného je, když nájemníkům v obecních bytech se od ledna 2011 zvýší činže z toho důvodu, že skončí platnost slevy.

Takových případů nebude málo. V tomto případě jde o to, že obec o zvýšení nájmů rozhodla už v minulosti, zvýšení nájemníkům oznámila, ale současně jim poskytla dočasně slevu na nájemném. Takový postup je v souladu se zákonem. Nájemníci na něm v podstatě vydělali, protože jinak by zvýšené nájemné platili mnohem dříve.

Výhoda, či pohroma?

A jaké budou praktické dopady přechodu na sjednávání výše nájmů dohodou? Posílí pozici nájemníků, jak tvrdí ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský (Věci veřejné), nebo bude naopak pohromou pro nájemníky?

Důležitou okolností je, zda nájemník bydlí v obecním, či soukromém domě.
Pokud jde o obecní byty, nájemníci si rozhodně polepší. I nájemné v obecních bytech se totiž od roku 2007 každoročně zvyšovalo i o desítky procent, a to nyní již zpravidla nehrozí.

Řada obcí totiž ani dosud nevyužila plně možnosti, které jim zákon o jednostranném zvyšování nájmů umožňoval, a to zejména ze sociálních ohledů k nájemníkům. Lze proto čekat, že obce nyní budou často svým nájemníkům navrhovat zvýšení nájmů maximálně o míru inflace.

U soukromých majitelů ale bude situace zcela jiná. I když většinou využívali možnosti zvýšit nájemné až na maximum, dosažené nájemné často zdaleka nedosahuje úrovně nájemného v neregulovaných bytech.  Tito majitelé proto už nyní často tlačí na další zvyšování nájmů.

Smlouva nekončí

Nájemníci by ale především měli zachovat klid a vše si důkladně rozvážit. Bez jejich výslovného souhlasu ke změně nájemného už nemůže dojít. A to i kdyby na návrh majitele nijak nereagovali. Je však přesto dobré se nevyhýbat jednání s pronajímatelem a znát jeho představy.

„Doporučujeme ale nájemníkům se neunáhlit a počkat s konečným rozhodnutím, až budou na počátku příštího roku k dispozici cenové mapy obvyklých nájmů v jednotlivých obcích,“ řekl Právu předseda Sdružení nájemníků Milan Taraba.

Důležité je si uvědomit, že ukončením možnosti jednostranného zvyšování nájmů nekončí platnost dosavadní nájemní smlouvy a nájemníci v žádném případě nemusí uzavírat nové. Pokud nájemník se zvýšením nesouhlasí, nemůže kvůli tomu dostat ani výpověď nájmu bytu.

Nájemník by ale měl počítat s tím, že pokud se strany na nové výši nájmu nakonec nedohodnou, může se majitel obrátit na soud. Ten bude vycházet z místně obvyklého nájemného.

To jistě udělá mnoho majitelů, ale řada pronajímatelů bude raději preferovat dohodu z důvodu, aby nakonec neztratili nájemníky.