Ukázkový je případ čtenářky Práva Martiny F., která v Praze nedala s Fordem Focus přednost v jízdě, a srazila se s novou dodávkou VW Crafter, s níž jezdil autodopravce. Nikomu se nic nestalo. Ford byl ale na odpis a dodávka měla zničený nárazník i blatník.

Poškozený podnikatel šel do autopůjčovny, ale ta mu navíc k ceně půjčovného napočítala 14 000 korun za amortizaci vozu.

Pojišťovna řidičky (viníka) proplatila z jejího povinného ručení opravu VW Crafter, půjčovné náhradního vozu, avšak amortizaci už nikoliv. A poškozený teď peníze tvrdě vymáhá přímo od řidičky.

Musí viník v tomto případě komunikovat s poškozeným? Je viník povinen dodatečně naúčtovanou amortizaci poškozenému proplatit? A neměl si poškozený vybrat autopůjčovnu, která má smlouvu s pojišťovnou? Na to se Právo zeptalo některých pojišťoven.

Z likvidace se odečtou pevné náklady

„Škoda byla proplacena v maximální možné výši, tzn. že poškozený (řidič VW Crafter) už nemá na žádnou další úhradu nárok,“ uvedl ke zmíněnému případu Milan Káňa z Kooperativy.

 

Viník nehody o dodatečných nákladech s poškozeným komunikovat nemusí a neměl by tuto částku platit poškozenému.Václav Bálek, Allianz

 

„Náklady na náhradní vozidlo poškozeného se uhrazují v plné výši, pouze byly odečteny tzv. pevné náklady - 3,90 Kč na jeden kilometr. Pevné náklady představují položku, kterou odečítáme od vyfakturovaných nákladů na náhradní vozidlo vždy, bez ohledu na stáří poškozeného vozidla,“ dodal Ivo Šitina z likvidačního centra Kooperativy.

Jde o částku reprezentující opotřebení a další provozní náklady, jež by vznikly, kdyby byly kilometry ujety poškozeným vozidlem. „Jejich odečtení vyplývá z kontextu občanského zákoníku, kdy v rámci pojištění odpovědnosti z provozu vozidla hradíme tzv. skutečnou škodu,“ uvedl Šitina.

Jen skutečná škoda

Poškozený může podle Šitiny požadovat plnění jak od pojišťovny viníka (v tomto případě řidičky), tak od viníka samotného. Pro pojistitele i viníka však platí stejné právní předpisy k úhradě škody, tedy hradí se skutečná škoda.

„Ta již byla pojišťovnou uhrazena, takže poškozený již nemá právní nárok na žádné plnění ze strany pojištěného, šlo by o plnění bez právního důvodu,“ zdůraznil Šitina.

„Poškozený může vznést nárok po viníkovi. Ten se pak obrátí na svou pojišťovnu a požádá o zdůvodnění, proč nedošlo k úhradě požadovaných nároků. Následně odpoví poškozenému ve znění zdůvodnění pojišťovny a požádá poškozeného, aby se obrátil se svým nárokem na pojišťovnu, která věc vyřizuje,“ radí Dagmar Koutská z České pojišťovny.

Raději využívat smluvní půjčovny

„Viník nehody o těchto dodatečných nákladech vzniklých u půjčovny s poškozeným komunikovat nemusí. V případě povinného ručení a uznání jeho viny přechází nárok od něho přímo na pojišťovnu. A už v žádném případě by neměl tuto částku platit poškozenému,“ zdůraznil Václav Bálek z Allianz.

Ideálním řešením pro poškozené (v tomto případě řidič VW Crafter ) je podle něho využívat smluvních půjčoven pojišťovny, které si pak náklady vyřídí přímo s pojišťovnou.

„Vznese-li poškozený nějaký nárok, měl by ho viník odkázat na svou pojišťovnu,“ potvrdila Eva Svobodová z UNIQA. Stejného názoru je i Česká podnikatelská pojišťovna.

„Ještě jsme neslyšeli, že by půjčovna odečítala amortizaci za náhradní vozidlo. V případě, že cena za půjčení převyšuje obvyklou cenu na trhu, tak je snížena podle ostatních autopůjčoven,“ reagovala Kateřina Bílá z Wüstenrot.