„Pokud se letošní přírodní pohromy sečtou dohromady, téměř dosahují počtu pojistných událostí ze záplav roku 2002 – tehdy to bylo 53 tisíc, aktuálně za rok 2010 se počet škod šplhá k hranici 50 tisíc. Očekáváme, že v rámci letošního pojistného plnění za čtyři kalamity vyplatíme přes 2,1 miliardy korun,“ uvedla Lucie Hergetová z ČP.

Pokud jde o příčiny škod, tak polovinu škod tvoří riziko tíhy nebo sesuvu sněhu či námrazy a o zbývající polovinu se zhruba stejným dílem dělí krupobití, povodeň a záplava, které doprovází vichřice a pády stromů či jiných předmětů.

Rok víkendových kalamit

„Rok 2010 lze bez pochyby označit jako rok kalamit, které navíc přicházely s železnou pravidelností vždy ve dnech volna. Jako první Daisy, která zasypala republiku sněhem, květnová velká voda, srpnová blesková povodeň, kterou o týden později vystřídalo krupobití a nakonec Svatováclavské povodně,“ dodal Jiří Cívka z Generali, která eviduje škody z rozmarů počasí ve výši 400 miliónů korun.

Letošní živelní škody jsou u níž už pětkrát vyšší než za celý rok 2009.