Podle informací mobilních techniků ČP je nejhorší situace v severních a středních Čechách, kde na mnoha místech opět došlo k zatopení přístupových komunikací.

Pojišťovny proplatí škodu i podruhé

Allianz pojišťovna potvrdila, že bude likvidovat znovu zatopené domy na severu a východě Čech jako samostatné pojistné události.

„Tyto pojistné události likvidujeme a proplácíme jako samostatné případy, bez ohledu na to, že ji (pojišťovnu) kvůli velké vodě lidé ze stejných objektů kontaktovali teprve před několika týdny. Není tedy pravda, že by jim odmítla poskytnout nové pojistné plnění, protože jí už nedávno ze stejného důvodu jednu škodu oznámili,“ zdůraznil Václav Bálek z Allianz.

Slevy na nábytek a elektroniku pro vyplavené

Již po letošních srpnových povodních na severu Čech připravila Česká pojišťovna pro své klienty zvýhodněnou nabídku nákupu nového nábytku, bytových doplňků a elektrospotřebičů, která je stále v platnosti.

Klienti České pojišťovny nakoupí v prodejnách Datartu s 15% slevou, která se vztahuje jak na vybavení, bez kterého se dnešní domácnost neobejde (pračky, ledničky, vysavače, sporáky, myčky, žehličky), tak i na zábavní elektroniku. Nábytek pořídí postižení povodní v prodejnách Sconto Nábytek s 30% a bytové doplňky s 20% slevou.

Zlevněný nákup lze navíc v obou řetězcích uhradit ve splátkách s nulovým navýšením.

K získání slevy a nulového navýšení splátek stačí v obou prodejnách nahlásit u pokladny číslo pojistné události a prokázat se dopisem od České pojišťovny s informací o výplatě pojistného plnění a zápisem o prohlídce poškozeného objektu.

Tyto dokumenty klienti od České pojišťovny dostávají automaticky v rámci procesu likvidace poškozeného majetku.

Co dělat po povodni
* V první řadě zkontrolujte stav objektu, zejména jeho statiku, rozvody energií a kanalizaci.
* Nezapínat zasaženou elektroniku a domácí spotřebiče a podle možností okamžitě předat k opravě do odborného servisu.
* Jakmile to situace dovolí, provést revizi elektrických a plynových rozvodů, pokud došlo k jejich zatopení.
* Jakmile to situace dovolí, je důležité vytvořit si seznam všech poškozených a zničených věcí s uvedením jejich popisu, stáří a pořizovací ceny. V případě možnosti je vhodné provést jejich fotodokumentaci. Hodnotu a vlastnictví zasažených věcí je potřeba doložit například záručními listy, účtenkami, či jiným pořizovacími doklady.
* V případě, že to situace v místě škody umožňuje, ponechat poškozené a zničené věci v místě škody k následné prohlídce pracovníků pojišťovny.
* Jestliže z hygienických, bezpečnostních nebo jiných vážných důvodů nelze zbytky poškozených či zničených věcí na místě uchovat, provést jejich likvidaci. V tomto případě je nutné prokázat existenci důvodů likvidace – fotodokumentace, nařízení hygienika apod.
* Náklady, které jsou prokazatelně vynaložené na likvidaci škody, mohou být součástí výplaty pojistného plnění. Doporučujeme vést si jejich záznam. S likvidátorem pojistné události je možné dohodnout vyplacení přiměřené zálohy na pojistné plnění.
Zdroj: Generali