Daň z příjmů
* Snížení základní slevy na poplatníka o 100 Kč měsíčně, a to jen přechodně v roce 2011. Sleva na děti se nijak nezmění.
* Zdanění důchodů pracujících důchodců, pokud si vydělají trojnásobek průměrné mzdy (840 tisíc Kč ročně a více). Důchod bude pak zdaněn v rámci daňového přiznání za příslušný rok.
* Zdanění výsluhového příspěvku a přídavku na bydlení u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů (15 %).
* Zdanění poslaneckých náhrad.
* Zrušení pětiletých daňových prázdnin pro ty, kdo vyrábějí elektřinu z obnovitelných zdrojů (daňové prázdniny se uplatní naposledy za rok 2010).
Stavební spoření
* Státní příspěvek už za rok 2010 bude zdaněn 50 %.
* Státní příspěvek pro rok 2011 se sníží z maximálních 4500 a 3000 Kč na jednotných až 2000 Kč.
* Úroky z vkladů a úrokových bonusů budou od roku 2011 zdaněny 15 % řadu návrhů novel zákonů, které po schválení v parlamentu mají nabýt účinnosti
Platy státních zaměstnanců
* Objem mzdových prostředků klesne o 10 %.
Sociální opatření
* Porodné bude vypláceno pouze na první dítě a jen u rodin s příjmem do 2,4násobku životního minima (výše porodného zůstává 13 000 korun, u dvojčat a více dětí 19 500 korun).
* Čtyřletý rodičovský příspěvek, kdy rodič nejdříve pobíral mateřskou, bude snížen z maximálních 224 200 Kč na 216 000 Kč za celou dobu vyplácení a celkově vyplacená částka bude shodná s dvouletou rodičovskou.
* Čtyřletý rodičovský příspěvek, kdy rodič nepobíral nejdříve mateřskou a rodičovský příspěvek dostával hned od narození dítěte (nezaměstnaní, studentky atd), se ale sníží daleko výrazněji - z maximálních až 262 200 na 216 000 korun. Tříletá rodičovská se nezmění a činí maximálně 235 600 Kč.
* Příspěvek na péči pro lidi s nejlehčím stupněm poškození se sníží z 2000 na 800 korun měsíčně.
* Zruší se sociální příplatek od prvního ledna příštího roku pro sociálně slabší rodiny (nahradí ho pomoc v hmotné nouzi).
* Nezaměstnaní si nebudou moci přivydělávat.
* Podpora v nezaměstnanosti se sníží pro toho, kdo dá sám výpověď nebo rozváže pracovní poměr dohodou (jen 45 % předchozího výdělku).
* Bude-li vyplaceno od zaměstnavatele odstupné, podpora v nezaměstnanosti se začne poskytovat až po uplynutí doby, která odpovídá výši odstupného (například při odstupném ve výši dvou měsíčních platů se podpora v nezaměstnanosti začne poskytovat až po těchto dvou měsících).
* Státní příspěvek nezaměstnaným, kteří začnou podnikat.
Nemocenská
* Denní výše nemocenské má činit i nadále jen 60 % denního vyměřovacího základu po celou dobu pracovní neschopnosti.
* Nemocenské pojištění pro firmy se nesníží.
* Zaměstnavatel bude platit lidem náhradu za nemoc tři týdny místo dosavadních dvou.