Kromě tradičních velkých dodavatelů ČEZ, E. ON a Pražské energetiky (PRE) vstoupil letos na trh s elektřinou i dominantní dodavatel zemního plynu Skupina RWE. Desítky tisíc nových zákazníků má i nepřeberné množství menších společností.  Lze tedy změnou dodavatele skutečně ušetřit? Při srovnání vycházíme z nyní platných cen.

U malých odběrů ušetříte stokoruny

Malé rodiny v bytech, které ročně spotřebují kolem 1000 kilowatthodin, utratí ročně za elektřinu celkem mezi 5500 až 6000 korun. Změnou dodavatele můžete ušetřit několik stokorun ročně.

Například v Praze je rozdíl mezi nejlevnější PRE a nejdražší E. ON téměř 400 korun. Menším pražským domácnostem, které většinou odebírají elektřinu od PRE, se změna dodavatele nevyplatí.

Na jihu Čech vyjde z vybraných firem v této kategorii spotřeby nejvýhodněji Nano Energies, když proti nejdražšímu E. ON a programu E. ON Elektřina Klasik ročně u této firmy ušetříte asi čtyři stovky.

I v jižní Čechách se hraje jen o stovky korun

Levnější než E. ON, který je hlavním dodavatelem v jižních Čechách, jsou i další firmy, takže zde se o změně dodavatele přemýšlet vyplatí.

V Českých Budějovicích například zaplatíte u Nano Energies ročně asi 9700 Kč, konkurenci mnohdy zaplatíte přes 10 000 Kč.

Největších úspor mohou dosáhnout domácnosti v rodinném domě. Rodina v domě, která ročně spotřebuje 3000 kilowatthodin, může ušetřit až tisíc korun. V jižních Čechách se útrata při této spotřebě pohybuje kolem 14 500 až 15 500 korun, nejvýhodněji vyjde Nano Energies.

Ještě menší rozdíly na severní Moravě

Na severu Moravy, tedy v oblasti, kde je hlavním dodavatelem elektřiny ČEZ, nejsou rozdíly v cenách tak velké. Změnou ČEZ u programu D-Standard Comfort za jiného dodavatele ušetříte u sledovaných dodavatelů nejvýše kolem stokoruny ročně.

Rodiny ve větších bytech s roční spotřebou 2000 kilowatthodin mohou změnou dodavatele ušetřit už více, a to až 700 korun ročně.

Zdražení od ledna se nevyhnete

Volbou jakéhokoli dodavatele se bohužel domácnosti nemohou vyhnout zdražení, které přijde začátkem příštího roku. Podle odhadů ČEZ by mohly ceny růst až téměř o pětinu, jiné odhady hovoří o mnohem menším růstu. Například podle ministerstva průmyslu a obchodu by mohlo jít asi o osm procent.

Důvodem je zvýšení příspěvku na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kdy zejména fotovoltaika letos roste raketovým tempem.

V současnosti platí domácnosti z každých spotřebovaných 1000 kilowatthodin příspěvek 199,61 Kč. Od ledna tato částka vzroste. Zejména lidem v rodinných domech, kteří mají spotřebu nejvyšší, tak mohou výdaje za rok vyskočit i o tisíce.

Dodavatelé sice umožňují fixovat si cenu (například Skupina RWE u programu Stabil 2012 do roku 2012 nebo PRE Komfort +Bonus 2010), ale tato nabídka se vztahuje pouze na silovou elektřinu. Ta ovšem činí méně než polovinu celkové ceny. Příspěvek na obnovitelné zdroje je však obsažen v další, regulované složce cen, na kterou nemají dodavatelé žádný vliv.

Jak postupovat, když chcete jiného distributora elektřiny
Změna dodavatele je poměrně jednoduchá, ovšem samozřejmě v případě, že nemáte vůči současnému dodavateli dluhy, nebo nejste vázáni smlouvou na dobu určitou s hrozbou penále při předčasném vypovědění smlouvy.
Pokud tedy chcete dodavatele změnit, je vhodné nejprve posoudit výhodnost nabídek konkurence. Dobrým vodítkem je kalkulátor plateb na stránkách Energetického regulačního úřadu (kalkulator.eru.cz). Poskytuje informace od mnoha dodavatelů, ovšem ve srovnání cen chybí například Skupina RWE, která na trh vstoupila až v průběhu letošního roku.
Změna dodavatele je ze zákona zdarma, ovšem stává se, že dealeři, kteří se věnují podomnímu prodeji, mohou vyžadovat poplatek. Platbě tohoto poplatku se vyhnete tak, že přímo oslovíte vámi zvoleného dodavatele, a to nejčastěji přes infolinku nebo prostřednictvím elektronické komunikace.
Před podpisem smlouvy s novým dodavatelem je vhodné důkladně přečíst obchodní podmínky, a to včetně všech poznámek pod čarou a textů psaných malým písmem.
Pro ulehčení celého procesu změny dodavatele je možné dát při podpisu smlouvy vybranému obchodníkovi plnou moc v zastupování v rámci procesu změny dodavatele.
Obchodník pak může provést některé činnosti za zákazníka, čímž i z důvodu větších zkušeností s procesem změny dodavatele může celý proces změny dodavatele urychlit.
Energetický regulační úřad upozorňuje, že pokud je smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání (tedy například u zákazníka doma), má zákazník právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu způsobem a podle termínů daných občanským zákoníkem v § 57 odst. 1 zákona č. 40/1964.
Podpisem smlouvy začíná běžet výpovědní lhůta, která může typicky trvat od 1 do 3 měsíců. Poté již dostáváte elektřinu od nového dodavatele.