„Bez ohledu na to, zda je člověk viníkem nehody či poškozeným, získá nově zdarma zapůjčení vozidla na tři dny a odtah nepojízdného vozu až do 500 km. Zásadní novinkou je rovněž to, že se o klienta postaráme i v případě, kdy mu škodu způsobí zákazník jiné pojišťovny. Škodu zdokumentujeme a vše potřebné s druhou pojišťovnou viníka vyřídíme za poškozeného,“ tvrdí Dagmar Koutská z České pojišťovny.

Nebudete muset čekat, až dostanete peníze z pojistky viníka

„Myšlenka přímé likvidace škod bez ohledu na zavinění je budoucností povinného ručení. Inspirovali jsme se na vyspělých zahraničních trzích, kde tato služba již nějakou dobu funguje,“ dodal výkonný ředitel ČP Pavel Řehák.

Pojišťovna tak za motoristu přebírá na základě vyplněné plné moci o zastupování veškeré nepříjemné vyřizování a komunikaci s jinými pojišťovnami viníků nehody. Navíc bude možné získat bez průtahů náhradu škody přímo od ČP, která škodu zaviněnou jiným řidičem zlikviduje obdobně jako z havarijního pojištění a následně sama proplacení vyřídí s jeho pojišťovnou.

Pojistka pro sezónní řidiče

Konkurence ČP, stále ještě největší pojišťovny u nás, však nespí. Malá pojišťovna Direct zase přišla s tím, že cenově zvýhodní autopojištění pro sezónní řidiče. Řidiči, kteří jezdí jen v sezóně nebo výhradně na území České republiky, tak mohou ušetřit 9 % z ceny povinného ručení a 13 % z ceny havarijního pojištění.

Na rozdíl od krátkodobého pojištění je klient pojištěn po celý rok a smlouva je standardně na konci pojistného období obnovována. Pokud však zaviní dopravní nehodu v období od začátku prosince do konce února, tedy v době, ve které, jak při sjednání pojištění deklaroval, vozidlo nepoužívá, bude na něm Direct pojišťovna uplatňovat spoluúčast v maximální výši 20 000 korun.

Jestliže si člověk uzavře cenově zvýhodněné sezónní havarijní pojištění, bude jeho vozidlo podle sjednaného balíčku celoročně pojištěno proti vandalismu, odcizení či živelním událostem. Riziko havárie však bude kryto jen po dobu stanovené sezóny.

Rychlejší systém od české firmy

Allianz pojišťovna zase nyní spustila nový informační systém, který má výrazně zrychlit likvidaci pojistných událostí, a to ne jen na vozidlech. Systém pro Allianz vyvinula česká firma Unicorn Systems.

Výhodou je, že vše lze od ohlášení události až po její vyřízení realizovat přes internet, přímo se zapojují externí partneři, například servisy, do konkrétního případu. Člověk tak stále on line vidí, co se odehrává s jeho věcí.