Telekomunikační společnosti zemí střední a východní Evropy během krize zaznamenaly jen pomalý pokles a jejich akcionáři to ani fakticky ani nepocítili. Nemuselo by to ale být tak napořád.

„Telekomunikační sektor nebyl vůči recesi zcela imunní, neboť růst tržeb byl prakticky nulový,“ shrnuje analytička Vera Sutedja.

Akcionáři vydělali navzdory krizi

Během ekonomické krize se většině telekomunikačním společnostem podařilo zachovat nebo zvýšit úroveň vyplácených dividend, které tak tvoří 76 % z celkové návratnosti investic.

Nejvíce postiženy byly tradiční segmenty pevné sítě a mobilních služeb, které v roce 2009 zaznamenaly pokles mezi 6,3 % a 1,8 % oproti předchozímu roku.

Televize a přenos dat

Placená TV, mobilní přenos dat a připojení internetu pevnou linkou byly růstovým motorem, jejich celkový podíl na obratu však s 33 procenty nebyl dostatečně velký na to, aby vyvážil ztráty v oblasti hlasové komunikace.

Ve druhém čtvrtletí 2010 byly registrovány náznaky zotavení, jako například zpomalení poklesu tržeb

V roce 2009 klesl obrat v českém sektoru telekomunikačních služeb v důsledku oslabení výdajů domácností a podniků o zhruba pět procent. Obrat v oblasti pevných linek klesl přibližně o devět procent na 48 miliard korun, zatímco u mobilních služeb došlo k poklesu o šest procent na 82 miliard korun.

Pevné telefonní linky umírají

Obsazení trhu pevnými linkami znovu kleslo z 22,9 procent v roce 2008 na 21,3 procento populace v roce 2009, s 2,23 milióny linek (-6,5 procenta).

Přesun z pevných linek na mobilní sítě je v České republice velmi výrazný, v roce 2009 bylo 83 % hlasové komunikace realizováno z mobilních telefonních čísel (81 procenta v roce 2008).

V roce 2009 vzrostl počet mobilních telefonních čísel o 2,3 procenta na 13,4 miliónů.

Hitparáda operátorů

Největším operátorem na trhu je společnost Telefónica O2 CR, s 93,1procentním podílem u pevných linek , 34procentním podílem u broadbandového připojení a 36,9procentním podílem na mobilních číslech v roce 2009.

T-Mobile je hlavním konkurentem jak v segmentu mobilních služeb, tak v segmentu pevných linek, s cílem v roce 2010 nabídnout jak pevný tak mobilní broadband.

O2 hledí jen na krátkodobý zisk a technologicky zaostává, soudí Erste

„Pro Telefónica O2 CR potvrzujeme naše doporučení držet a současně snižujeme naši cílovou cenu ze 470 korun na 425 korun, protože se domníváme, že společnost zaostává za konkurenty ve vývoji sítí, neboť se více soustředí na krátkodobé zisky,“ konstatuje analytička Sutedja.

Tato skutečnost by mohla dlouhodobě snížit její konkurenceschopnost a úroveň ziskovosti.

„O2 ČR nerealizovala žádné investice do optických sítí, což tuto společnost posunuje výrazně za UPC, která nabízí broadbandové služby na základě optických vláken již od poloviny roku 2009,“ soudí Erste Group.