Podle ministerstva by opatření mělo přinést příští rok jen od exekutorů více než 130 miliónů korun. Tyto peníze však logicky ve výsledku půjdou z kapes dlužníků – exekutoři jim je totiž zahrnou do nákladů na exekuci.

Podle odhadů Exekutorského úřadu Přerov, který je z hlediska počtu exekucí největší u nás, přijde každého dílčího dlužníka zpoplatnění datových schránek v průměru na 500 až tisíc korun za jedno exekuční řízení, a to v závislosti na složitosti a délce trvání exekuce.

Exekutor: nemáme jinou volbu

„Když byly zavedeny datové schránky, přestali jsme dlužníkům účtovat poštovné spojené s komunikací se soudy a státními institucemi. Zavedení poplatků za datové schránky nás ovšem donutí tuto položku zahrnout do nákladů exekuce,“ potvrdil Právu ředitel Exekutorského úřadu Přerov Robert Runták.

Používání datových schránek exekutorům přikazuje zákon. Jiný způsob doručení, například kurýra, použít nesmí.

I když exekutor s dlužníkem - fyzickou osobou komunikuje samozřejmě poštou, náklady na datové schránky by narostly, protože exekutor musí být úředně v kontaktu se soudy, správou sociálního pojištění, zdravotní pojišťovnou, bankami, telekomunikačními a úvěrovými společnostmi a dalšími právnickými osobami, kterým dlužník - fyzická osoba dluží.

Občanské poradny se bouří

Zpoplatnění datových schránek odmítají i občanské poradny. „Je zřejmé, že zpoplatnění datových schránek je dalším nákladem pro občany, kteří se potýkají s předlužením, jehož důsledky vedly k nařízení exekuce. Finanční situace těchto lidí je natolik kritická, že částka za správu datových schránek může přinést další komplikace při splácení pohledávek,“ uvedl ředitel Asociace občanských poraden Stanislav Skalický.

Právník: slibovali zlevnění, a teď zdraží

„Když ministerstvo projekt loni spouštělo, jedním z hlavních argumentů zavedení elektronické komunikace na úkor klasické papírové bylo její zlevnění. Důraz se kladl na rychlý a efektivní způsob komunikace. Na to měl logicky navázat proces elektronizace a digitalizace celé justice, což by vedlo k výraznému šetření prostředků státního rozpočtu. Kdyby došlo ke zpoplatnění datových schránek, považoval bych nastoupený pozitivní trend za vážně ohrožený,“ reagoval Marek Vojáček z největší české advokátní kanceláře Havel & Holásek.

Návrh Ministerstva vnitra v současnosti posuzuje vláda a v případě jeho odsouhlasení by šel ke schválení do parlamentu.