Nejrozsáhlejší škody způsobily povodně. V jejich důsledku nahlásili klienti pojišťovnám téměř 280 tisíc pojistných událostí v celkové hodnotě 53 miliardy korun. 240 tisíc pojistných událostí bylo nahlášeno v souvislosti s vichřicí a krupobitím, které způsobily škody ve výši 8,5 miliardy korun.

Sněhová nadílka na střechách pak představuje z pohledu pojišťoven 88 tisíc nahlášených škod v celkové výši 2,9 miliardy korun. Jen letošní živelní pohromy způsobily škody, které pojišťovny odhadují na 9,5 miliardy korun.

Lidé se pojišťují na příliš malou hodnotu

„Bohužel živelní katastrofy odkrývají i chyby, jež klienti při sjednání pojištění dělají. Nejčastější z nich je podpojištěnost majetku, což se ukazuje jako problém zejména u zastaralých pojistných smluv. Živly se nepojištěným ani špatně pojištěným objektům nevyhýbají, je v zájmu každého z nás si smlouvu zkontrolovat, případně aktualizovat,“ sdělila Marcela Kotyrová z České asociace pojišťoven ČAP.

Pojišťovny vydaly na internetu instruktážní příručku k pojištění živlů

Česká asociace pojišťoven (ČAP) vydala informační a instruktážní brožurku "S pojištěním proti živlům" určenou všem, kdo vnímají hrozící rizika živelních katastrof a chtějí mít svůj majetek správně pojištěný. Je k dispozici zdarma na webových stránkách ČAP.

„Přestože živelní škody představují asi 25 % z celkového počtu škod na majetku, co do objemu škod jsou na prvním místě, pohybují se až v miliónech korun na jednu pojistnou událost,“ uvedla Marcela Kotyrová z ČAP.

Formou elektronické brožury nabízí ČAP veřejnosti kompletního průvodce majetkovým pojištěním, zaměřeným zejména na pojištění proti živlům. Tato publikace obsahuje všechny nezbytné kroky od výběru a sjednání pojištění až po řešení vzniklé škodní události.

Zároveň obsahuje celou řadu informací k jednotlivým živelním rizikům, důležitých upozornění a rad, jak postupovat v případech konkrétní pojistné události.

V pořadí již čtvrtá informační příručka pro veřejnost, kterou ČAP vydala, je v elektronické podobě volně ke stažení na webových stránkách ČAP www.cap.cz v sekci Formuláře a brožury.

Největší živelní události od roku 1997
RokŽivelní událostPočet událostí Škody v tisících Kč
1997 ČervenecPovodně na Moravě115 7639 740 321
2000 BřezenPovodně v Čechách7 8462 106 416
2002 SrpenPovodně v Čechách81 61834 885 859
2006 BřezenPovodně v Čechách14 216779 629
2007 LedenOrkán Kyrill78 0622 098 838
2008 BřezenVichřice Ema36 6821 278 897
2009 červenPovodně v Čechách17 0171 989 104