Po poklesu počtu insolvenčních návrhů právnických osob v minulém měsíci došlo v srpnu pouze k mírnému nárůstu.

„U fyzických osob jsme sice nyní zaznamenali pokles insolvenčních návrhů, ale přesto jsou jejich počty vysoké a proti stejnému období loňského roku činí nárůst insolvencí fyzických osob 110 procent“, uvedla analytička Creditreform Stanislava Menšíková.

Zhruba polovina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku. Řešení úpadku je možné dvěma způsoby, buď konkurzem, nebo méně využívanou reorganizací.

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. Konkurzů bylo v srpnu 2010 prohlášeno 123. Oborově byly nejvýrazněji zastoupeny dopravní a stavební firmy.

Mezi největší firmy, na které byl v srpnu 2010 prohlášen konkurz, patří CTJ, a.s., Immo Industry Czech s.r.o. a ZP ZEMAN TRANSPORT Group Brno, a.s.