Ministerstvo přitom vycházelo zpravidla z dat Českého statistického úřadu, zejména ze statistik rodinných účtů. Upozornilo ale, že čísla bylo třeba upravit tak, aby bylo možné metodicky a obsahově srovnávat celé období 1993 až 2009. "Proto se konkrétní údaje nemusí vždy shodovat s daty uvedenými v ročních statistických publikacích z této oblasti," upozornila mluvčí ministerstva Viktorie Plívová.

Z výpočtů MPSV dále vyplývá, že průměrný měsíční příjem domácností zaměstnanců se zvýšil od roku 1993 více než trojnásobně, a to z 3571 Kč na jednoho jejího člena na 12 800 Kč v roce 2009. Nominálně nejvyšší meziroční růst ministerstvo uvádí v roce 1993, a to o 19,4 procenta. Naopak nejnižší nominální meziroční růsty platů měli zaměstnanci v letech 2000 a 2002. Tehdy růst nominální mzdy v průměru nepřesáhl tři procenta.

Průměrný měsíční příjem domácností důchodců se zvýšil také více než trojnásobně. Zatímco v roce 1993 na jednoho člena domácnosti důchodců připadlo 2924 Kč, v roce 2009 to bylo 10 404 Kč.

Průměrná měsíční mzda zaměstnance v národním hospodářství (na přepočtené počty) se v letech 2000 až 2009 zvýšila z 13 219 Kč na 23 488 Kč. Průměrná měsíční výše starobního důchodu vzrostla z 2734 Kč v roce 1993 na 10 027 Kč v roce 2009.

"Při zohlednění vývoje spotřebitelských cen vzrostla od roku 1993 kupní síla příjmu domácnosti zaměstnance o téměř 70 procent, důchodce o 40 procent," uvádí ministerstvo práce a sociálních věcí.