Úvěry musí být určeny na rozvoj či obnovu činnosti podnikatelů na území, které bylo postiženo povodněmi v roce 2010, případně na financování výdajů dodavatelů k provedení dodávek zabezpečujících obnovu majetku a infrastruktury obcí na území postiženém živelnou pohromou.

Výše záruky může činit až 70 % úvěru, výše zaručovaného úvěru je omezena částkou 20 miliónů korun. Záruka je poskytována ve zjednodušeném režimu ve spolupráci s vybranými bankami.

Záruky jsou poskytovány v rámci Programu záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry). Letos bylo v tomto programu poskytnuto 165 záruk za bankovní úvěry ve výši 1,6 miliardy korun.