Celkové předepsané pojistné, tedy částka, kterou pojišťovna od lidí vybrala, podle metodiky České asociace pojišťoven přesáhla 18,3 miliardy korun.

„Na pozitivním výsledku hospodaření se projevily snížené náklady firmy a zejména pak výnosy z investic plynoucí z oživení finančních trhů,“ komentoval výši zisku výkonný ředitel České pojišťovny Pavel Řehák.

„Na meziroční pokles předepsaného pojistného měly vliv dva zásadní faktory – opuštění trhu pojištění finančních rizik spojených se spotřebitelskými úvěry a pokračující pokles trhu automobilů,“ doplnil Řehák.

Předepsané pojistné neživotního pojištění dosáhlo u ČP v prvním pololetí hodnoty 11,8 miliardy korun. Největší meziroční nárůsty zaznamenalo pojištění velkých rizik (o 7 procent) a pojištění staveb občanů (o 5 procent).

Raketový vzestup pojistek domácích zvířat

Zajímavostí je také pokračující trend vysokého zájmu o pojištění domácích zvířat s 35procentním růstem. Předepsané pojistné v životním pojištění dosáhlo 6,5 miliardy korun.

Vlastní kapitál ČP k 30. červnu 2010 činil 15,7 miliardy korun a bilanční suma 117 miliard korun. Hrubá výše technických rezerv činila 89 miliard korun.