„Češi se bojí investovat do nákladnějších projektů, snižuje se poptávka po kutilském náčiní, potřebách pro zahrádkáře a stavebním materiálu na splátky a provádějí se jen nezbytné opravy a rekonstrukce,“ potvrzuje úvěrová společnost Cetelem.

Za posledních šest měsíců zaregistrovala výrazný pokles v objemu poskytnutých spotřebitelských úvěrů na splátky v segmentu Udělej si sám (DIY).

„Není to však dáno zpřísněnými úvěrovými podmínkami, ale spíše neochotou lidí v tuto nejasnou dobu investovat větší finanční prostředky do nákladných přestaveb či stavebních akcí,“ potvrdil Tomáš Chlíbec z Cetelem.

Na splátky se nejčastěji kupují sekačky a zahradní technika, zahradní domky, bazény a vodní příslušenství. Stále však platí trend, že se Češi soustřeďují zejména na opravy a rekonstrukce vlastními silami.