„Každý případ budeme posuzovat individuálně, nicméně se snažíme vyjít našim klientům maximálně vstříc v jejich těžké situaci,“ napsala nejprve Právu Renata Svobodová za Českou podnikatelskou pojišťovnu (ČPP).

Co si však pod tímto vágním vyjádřením v praxi představit?

„Těm, co mají sjednané v pojistné smlouvě riziko záplavu i povodeň vyplatíme vše. Ale jinak skutečně si klienti volí ve smlouvě, zda chtějí pojištění základní, rozšířené či maximální, neboť je to pro ně cenově výhodnější pojistit se jen na to, co potřebují. Takže musí zvážit, zda riziko povodně u nich existuje a pojistit se na to. Obecně řečeno tedy ten, který pojištění na povodeň nemá a má jen záplavu, plnění od pojišťovny nedostane,“ upřesnila Právu v následném rozhovoru Svobodová z ČPP.

ČPP: Přehodnocujeme teď naše podmínky

Připojistit se tedy má u ČPP ten, kdo má objekt v povodňové oblasti. „Pokud se nepřipojistil, tak si troufám říci, že o tom ten člověk věděl a bylo to tedy jeho riziko. Ovšem je pravda, že vzhledem k situaci, která nastala, přehodnocujeme některé případy a je pravda, že počítáme i s tou alternativou, že bychom uhradili škody i těm, kteří mají ve smlouvách sjednanou jen záplavu, tedy tak, jak postupuje třeba Česká pojišťovna,“ sdělila Svobodová z ČPP.

„Riziko povodeň a záplava nerozlišujeme. Všichni klienti, kteří byli poškozeni víkendovými záplavami a mají svůj majetek pojištěn proti povodni, tak pojistné plnění dostanou v plné výši. To platí pro podnikatele i soukromé osoby,“ řekl Právu Milan Káňa z Kooperativy.

„Nabízíme pojištění proti záplavě a povodni společně jako jedno připojištění. To znamená, že náš klient je automaticky pojištěn jak proti povodni, tak proti záplavě, a to platí pro domky, domácnosti i pro průmyslové objekty,“ uvedl Petr Milata z ČSOB Pojišťovny.

„Budeme likvidovat všechny škody, ať vznikly velkou vodou, která přišla v důsledku povodně nebo záplavy. Nebudeme mezi těmito dvěma způsoby vzniku škody dělat rozdíl,“ řekla Právu dnes Eva Svobodová z UNIQA pojišťovna, přičemž už v pondělí varovala, že „pojištění nemovitosti není totéž co pojištění domácnosti - i když se pojišťuje v jedné smlouvě, je třeba to uvést zvlášť.“