Za nárůstem žádostí o pomoc je podle ředitele asociace Stanislava Skalického často i strach z praktik některých vymahačských firem. „Ty dluhy vymáhají velmi agresivním až nezákonným způsobem. Aby se před těmito exekutory lidé ubránili, hledají jiná řešení svého zadlužení,“ uvedl Skalický.

Ve snaze zbavit se svého problému se lidé podle něj uchylují ke krajním řešením, jako jsou služby oddlužovacích společností. Neuvědomují si přitom, že si svou situaci mohou ještě více zkomplikovat a jejich dluhy nejenom nezmizí, ale naopak ještě narostou.

Dostupnost půjček se zvyšuje

„Praktiky těchto společností jsou známé, přesto se řada lidí opakovaně stává jejich obětí. Oddlužovací firma nabízí službu zprostředkovatele, kterou však zpoplatní i tehdy, kdy se jí nepodaří s věřitelem dohodnout na splátkovém kalendáři,“ zdůrazňuje realizátorka projektu Finanční gramotností proti dluhové pasti Kateřina Plháková.

Navíc každá splátka je podle ní ponížena o další odměnu pro tuto společnost.

„Dlužníkovi tak místo vyřešení jeho svízelné situace zbudou většinou jen oči pro pláč,“ varovala před nekalými praktikami Plháková.

Dalším faktorem zvyšujícího se počtu lidí, kteří navštěvují poradny, je rovněž velmi snadná dostupnost půjček prakticky na cokoliv. „Podmínky k získání půjčky jsou stále benevolentnější,“ potvrdila Plháková.

„V prvním pololetí minulého roku úspěšně vyřešilo, nebo alespoň začalo řešit problém zadlužení 344 lidí, letos to bylo již 540 lidí,“ dodal Skalický.