„Nejvyšší počet vloupání je hlášen ve velkých městech, lákavá pro zloděje jsou také osamělá stavení a chatové oblasti,“ zdůraznila Marcela Kotyrová z ČAP.

Asociace pojišťoven zveřejnila na svých stránkách přehled doporučení, čím odradit zloděje. Zejména před odjezdem na delší dobu jsou proto důležitá preventivní opatření, která mohou zlodějům situaci znesnadnit.

Preventivní opatření

Nezatahujte rolety nebo závěsy, využívejte časovače na spínání osvětlení, vytvořte zdání, že je domácnost v provozu. Pověřte známé vybíráním schránky, pokud máte dobré sousedské vztahy, povězte o svém odjezdu sousedům, budou všímavější.

Nepište o svých plánech na sociálních sítích, informace mohou být zneužity jinou stranou, než jsou vaši přátelé.

Přesvědčte se raději dvakrát, že jste dobře uzavřeli všechna okna včetně „světlíkového“ a dveře. S odjezdem je často spojený stres a nepozornost, v případě, že pachatel vnikne do domu otevřeným oknem, vám pojišťovna neposkytne pojistné plnění.

Po čem jdou zloději

Nejvyhledávanějším zbožím jsou pro zloděje kromě hotovosti především drobnější cennosti, které lze snadno a obratem prodat – elektronika, optika, šperky, předměty umělecké hodnoty, jízdní kola. Vynalézavost zlodějů nemá hranic, a proto se nespoléhejte, že vám doma zbude vaše nová televize jen proto, že má úhlopříčku 165 cm.

„Ještě před odjezdem doporučuji pořídit si fotodokumentaci cennějších předmětů a drahého zařízení, usnadní to případnou likvidaci pojistné události, pokud k ní dojde“, radí Kotyrová.

Aktualizace smlouvy

U pojištění majetku je důležité průběžně aktualizovat pojistnou smlouvu. Zejména v souvislosti se zhodnocením majetku je potřeba navýšit pojistnou částku, aby sjednaná ochrana byla vždy dostačující.

Jak se zachovat v případě, že je domácnost vykradená

Okamžitě přivolejte policii. Do policejního protokolu nahlaste kompletní seznam odcizených věcí. Policejní protokol je pro pojišťovnu zásadní při likvidaci a výplatě náhrady škody.

Pokud zjistíte, že vám byly odcizeny platební karty nebo doklady, proveďte neprodleně blokaci či oznámení o odcizení.

Oznamte vaší škodní událost své pojišťovně. V případě, že došlo při vloupání i k poničení zařízení interiéru, neuklízejte škody a nevyhazujte poškozené věci před návštěvou pracovníka pojišťovny. Vše řádně zdokumentujte.

Zjistíte-li další odcizené předměty později, dohlašte je pojišťovně i policii.

V případě sporných situací, kde není patrné násilí (rozbité okno, poničené dveře) požadujte expertízu. Ne vždy ji policie provádí automaticky a pojišťovna ji v takových případech zpravidla vyžaduje.

K oznámení škody potřebujete znát číslo vaší pojistné smlouvy. Pokud byla odcizena spolu s ostatním vybavením, nahlaste jméno a příjmení pojistníka, jeho datum narození a adresu pojištěného objektu. Připravte si i srozumitelný popis nastalé události.

Oznámení škody můžete provést pomocí telefonu a klientské lince nebo vyplněním formuláře oznámení škodní události, který si můžete vyzvednout na pobočce nebo stáhnout na webových stránkách pojišťovny. Většina pojišťoven nabízí také možnost hlášení přes internet. Pro další jednání s pojišťovnou je vhodné doplnit seznam zcizených věcí informacemi o jejich stáří a ceně, ideálně dohledat účty či záruční listy.

Pozor na výluky a pojistné limity

Nenechávejte po dobu své nepřítomnosti v bytě hotovost ve vyšších částkách, než jaké kryje vaše pojistná smlouva. Vlastníte-li předměty, cennější než je limit na jednu věc, připojistěte je zvlášť a věci obzvláště cenné opatřete znaleckým posudkem.