Cestovní kancelář Svobodná cesta oznámila úpadek 23. července 2010. „Vzhledem k dosavadním výsledkům šetření ČPP rozhodla s okamžitou platností přistoupit k výplatám pojistného plnění poškozeným klientům,“ uvedl Václav Hönig, ředitel úseku neživotního pojištění ČPP.

Pojistné plnění pro 373 klientů v souhrnu představuje  částku dosahující 3,7 miliónů korun. S nárokem na odškodnění se obrátilo na pojišťovnu už více než polovina poškozených.

„Díky zrychlenému procesu likvidace tak budou klienti moci využít vyplacených peněz pro svou letní dovolenou,“ dodal Hönig.