V prvním pololetí roku 2010 bylo založeno 581 (4,6 %) akciových společností a (95,4 %) společností s ručením omezeným. Téměř polovina nových firem vznikla v Praze.

„Společnosti s ručením omezeným jsou nejoblíbenější právní formou pro podnikání v ČR, zejména z důvodu jednoduchosti a nízké kapitálové náročnosti pro založení,“ uvedla analytička ČEKIA Petra Štěpánová s tím, že podíl akciových společností na celkové populaci firem za posledních sedm let klesá. Je tak podle ní zřejmé, že význam malých a středních firem pro českou ekonomiku poroste.

K 30. červnu 2010 ČEKIA ve svých databázích evidovala celkem 332 554 firem, z toho 23 770 (7,1 %) akciových společností a 308 784 (92,9 %) společností s ručením omezeným.