Centrum sledovalo dva tisíce firem a zkoumala činnost úvěrového managementu v deseti evropských zemích. Více než 80 % z nich využívá pro vymáhání pohledávek třetí stranu (například inkasní agenturu, úvěrovou pojišťovnu), přičemž 55 % z nich přistupuje k právním krokům. Téměř 70 % firem odmítá na základě opožděných plateb dodávat své zboží.

Firmy využívají buď factoringu, tedy to, že de facto, že své pohledávky ještě ve splatnosti řeší přes externí factoringovou firmu nebo právě úvěrového pojištění.

Výhodou je, že pojištěné firmy udržují se svými dodavateli pevnější vztahy, zároveň mají dodavatelů méně, což vede k větší efektivitě v resortu úvěrů. Výsledkem je vyšší efektivita podnikání jako celku, protože náklady na financování dodávek se snižují.

Úvěrově pojištěné firmy jsou zjevně schopnější vyjednat s dodavateli flexibilnější finanční podmínky. Většina z nich udává, že dodavatelé jsou ochotnější poskytnout jim obchodní úvěr, prodloužit dobu splatnosti a nabízejí větší slevy v případě včasných plateb.

Na rozdíl od 34 % nepojištěných subjektů získalo bankovní půjčku 49 % pojištěných firem, přičemž průměrný úrok je pro úvěrově pojištěné firmy nižší.

Kolik stojí úvěrové pojištění

Sazby pojistného se pohybují ve zlomcích procenta z pojištěného obratu a jsou stanovovány individuálně. Pojistné se obvykle platí ve čtvrtletních splátkách. Po skončení pojistného období se splátky vyúčtují a výše pojistného je dorovnána podle skutečně propojištěného obratu.

V Česku nabízí úvěrové pojištění čtyři významné pojišťovny: Atradius , Coface Czech Credit Management Services, Euler Hermes Čescob,Komerční úvěrová pojišťovna EGAP.

Nevýhodou je, že při obchodu v rizikových oblastech nemusí pojišťovna na případné krytí přistoupit. Kromě toho musíte vždy počítat se spoluúčastí v případě ztráty.