„Fronta návrhů čekajících na soudní projednání se prodlužuje. Poměr soudně vyhlášených firemních bankrotů k podaným návrhům se totiž ve srovnání s květnem zhoršil a činil jednu třetinu,“ uvedla vedoucí analytička Věra Kameníčková z CCB – Czech Credit Bureau.

Návrhy na firemní bankrot se v červnu zvýšily o 63 na 492, což je o 12 procent více než ve stejném období loňského roku. 2 514 podaných návrhů na firemní bankrot v prvním pololetí letošního roku představuje 56 % jejich počtu za celý rok 2009.

Za šest měsíců letošního roku bylo vyhlášeno již 864 firemních bankrotů, což je téměř 60 % z celkového počtu bankrotů v loňském roce.

Polovina návrhů na insolvenci končí úpadkem

Podle analýzy Creditreform, další společnosti, která analyzuje platební morálku v zemi, bylo v červnu podáno 1376 insolvenčních návrhů, což je o polovinu více než ve stejném období roku 2009. V rámci meziročního srovnání pololetního vývoje se jedná o nárůst insolvenčních návrhů o 82,6%.

Zhruba polovina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku. Řešení úpadku je možné dvěma způsoby, buď konkurzem a nebo reorganizací.

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. Konkurzů bylo v červnu 2010 prohlášeno 149.

Největší firmy, které se v prvním pololetí ocitly v konkursu

Mezi největší firmy, na které byl v prvním pololetí 2010 prohlášen konkurz, patří výrobce přívěsů a návěsů Trailer a.s. z Chocně, Oděvní podnik a.s. v Prostějově a stavební firma Karel Ddvořák, a. s., dále pak producent plastových pryžových výrobků Henniges Automotive s.r.o. z Ostravy, či Premie Steel.

Podniky v reorganizaci

Reorganizaci, jako řešení problémů firmy využily v prvním pololetí 2010 například firmy Javořice, a.s.; AuTec Group a.s.; TOS, a.s.; Interior PFD, spol. s r.o.; Bresson a.s.; Teplická strojírna s.r.o.; Metaz a.s.;  InterLinka s.r.o.; I.Q.A.