V červnu bylo podáno 890 návrhů na osobní bankrot, což je o 56 návrhů více než v květnu a téměř třikrát více než bylo podáno v červnu roku 2009.

Celkem bylo za červen uznáno 546 osobních bankrotů, což je o 61 případů více než v květnu. Ve srovnání s červnem roku 2009 se jejich počet zvýšil na více než dvojnásobek.

Od ledna 2008 bylo celkem podáno 9500 návrhů na osobní bankrot. Za loňský rok dosáhl jejich počet necelých 3 700 případů a za šest měsíců letošního roku to bylo již téměř 4 200 případů.

„Teprve v letošním roce se naplno projevují důsledky ekonomické krize, kdy zadlužené fyzické osoby nemohou dostát svým závazkům. Tuto situaci je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během pěti let splatit věřitelům alespoň 30% dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz,“ dodala další společnost Creditreform.

Jen v červnu podle ní požádalo o oddlužení 831 osob, z toho v 510 případech bylo oddlužení povoleno. Oddlužení formou zpeněžení majetku bylo v prvním pololetí roku 2010 využito jen ve 36 případech. V 1920 případech bylo oddlužení stanoveno plněním splátkového kalendáře.