Díky roamingovým předpisům EU bude od 1. července pro turisty automaticky nastaven limit pro datový roaming ve výši 50 eur bez DPH, pokud si nezvolí jiný, tedy vyšší nebo nižší hranici. Operátoři budou muset uživatelům zaslat upozornění, když vyčerpají 80 % svého limitu pro datový roaming. Uvedla to Evropská komise.

Jakmile bude limit vyčerpán, operátor bude muset přerušit mobilní internetové spojení, pokud zákazník neuvedl, že v konkrétním měsíci chce ve využívání datového roamingu pokračovat. Kromě toho budou maximální velkoobchodní ceny za datový roaming sníženy z jednoho eura na 80 centů za megabyte.

Maximální cena za odchozí roamingový hovor bude ze stávajících 43 centů za minutu snížena na 39 centů za minutu (bez DPH) a cena za příchozí hovor bude činit maximálně 15 centů za minutu (bez DPH) místo současných 19 centů.

Náklady na odchozí a příchozí hovory při cestách po EU budou o 73 % nižší než v roce 2005, kdy se EU začala neúměrně vysokými cenami roamingu zabývat.

Tato opatření znamenají, že uživatelé již nebudou dostávat přemrštěné účty až v řádech tisíců eur za to, že si při pobytu v jiném členském státě prostřednictvím svých telefonů nebo počítačů stahovali hudbu nebo si prohlíželi videa, aniž si byli vědomi nákladů.

Jako příklad uvádí EK německého turistu, který v roce 2009 ve Francii stáhnul prostřednictvím roamingu televizní program a byl mu vystaven účet v neuvěřitelné výši 46 tisíc eur. Další nedávný případ se týká studenta z Velké Británie, který prý obdržel za jeden jediný měsíc studia v zahraničí účet za datový roaming ve výši téměř devět tisíc eur.

Roamingové volání

Maximální maloobchodní ceny bez DPH za roamingové volání budou rovněž omezeny. Sníží se o téměř 10 %, z 43 centů na 39 centů za minutu odchozího hovoru a o více než 20 %, z 19 centů na 15 centů za minutu příchozího hovoru.

Kromě toho bude příjem roamingové hlasové zprávy zcela bezplatný, ale za poslech svých hlasových zpráv budou muset spotřebitelé nadále platit. Ceny za zasílání krátkých textových zpráv zůstanou stejné, a sice 11 centů za jednu zprávu.

Telekomunikační regulační orgány v jednotlivých členských státech musí zajistit, aby jejich mobilní operátoři dodržovali nová pravidla datového roamingu a nižší ceny za hlasové volání. Spotřebitelé mohou ohledně problémů nebo dotazů v souvislosti s novými limity kontaktovat regulační orgán v členském státě, kde je jejich mobilní operátor usazen.

Maloobchodní limity bez DPH

Roamingové volání
Odchozí hovory:
39 centů
Příchozí hovory: 15 centů

Roamingové zprávy
Přijaté hlasové zprávy: bezplatná služba
Velkoobchodní cena za přenos dat 1 megabyte vložený nebo stažený: 80 centů