„Nestačí jen dělat fiskální a ochranářská opatření. Problémem Evropy je nyní hlavně její chřadnoucí konkurenceschopnost vůči dravé Číně, dalším asijským zemím a Latinské Americe. Nesmí se například znejistit investoři, kteří jdou do Evropy. Jedním z klíčových momentů je proto dohoda o ochraně investic,“ řekl ve středu na půdě českého zastoupení Evropské komise náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Tlapa, který je zodpovědný za integraci s EU a tyto podněty podnikatelů, manažerů a investorů bude za ČR vyhodnocovat.

Firmy podle něho mají příležitost ze své praxe třeba říci, s jakými zeměmi by Česko mělo zahájit jednání o uvolňování obchodních bariér, mezi něž patří například vysoká cla.

„Veřejná konzultace není papírové plácnutí, které skončí v koši. Po krizi už nebude nic jako dřív a teď je otázka, zda a jaká učinit opatření, která z ní vyplývají; to znamená uvolňovat mezinárodní obchod a odstraňovat bariéry. Krize je skutečně příležitost ke kreativní destrukci,“ dodal Tlapa s odkazem na světoznámého ekonoma českého původu Josefa A. Schumpetera.

V diskuzi je nyní společný celní sazebník pro celou EU či posílení ochrany duševního vlastnictví firem.

Starat se jen o domácí hřiště nebo více uvolnit světové kolbiště?

V zásadě jsou podle Tlapy dvě cesty: buď vše nechat víceméně jako před začátkem krize v roce 2008 a spoléhat se na to, co s celosvětovou ekonomikou udělá nabídka a poptávka, tedy stimulovat hlavně domácí poptávku, nebo přijmout nová pravidla v mezinárodním obchodě, která by ho výrazně uvolnila a odstranila ochranářská opatření nastolovaná jednotlivými zeměmi.

„Podle britských negativních scénářů by důsledkem krize dokonce mohla být až deglobalizace, tedy fragmentace světové ekonomiky, rozpad současných zavedených pravidel. Cesta je ale spíše v inovacích a uvolňování překážek,“ řekl Tlapa.

Nová společná obchodní politika EU, o níž se dosud rozhodovalo převážně centrálně v Bruselu, by měla zajistit evropským firmám více otevřený přístup na trhy třetích zemí.

„Mezi klíčové bariéry nyní patří i nákladné netarifní překážky, třeba v podobě několika ceritifikátů na jednu věc, o něž musí firmy při exportu žádat. Jejich odstraňování je nutné ne jen pro export, ale i pro lepší zajištění ochrany přímých zahraničních investic,“ zdůraznila Petra Hliňáková z ministerstva průmyslu a obchodu.

Firmy mohou své náměty a připomínky psát do 28. července buď do formuláře na stránkách Evropské komise nebo přímo náměstkovi Martinu Tlapovi na tlapa@mpo.cz.

Nová strategie obchodní politiky EU by měla být Komisí představena letos na podzim.