Důvodem je to, že s tím, jak se mnohé firmy a podnikatelé dostávají do druhotné platební neschopnosti a dluží značné sumy i státu, si najímají schopné právníky, kteří průběh kontroly co nejvíce stěžují. Na daních přitom začínají dlužit i ty firmy, které s tím dříve problémy neměly. Tvrdí to Česká daňová správa.

Nikdo nechce za firmu jednat

„Značným problémem se stává samotné zahájení daňové kontroly. Po oznámení, že bude zahájena, vyvíjí subjekty nebo jejich zástupci nemalé úsilí k tomu, aby řízení zabránili. Dochází často ke změnám osob ve funkci jednatele a v několika případech bylo nutné ustanovit správcem daně zástupce. Ti se však ustanovení brání,“ konstatuje ve své zprávě Česká daňová správa.

Podle finančních úřadů podávají podnikatelé ve větší míře námitky na důvodnost zahájení daňové kontroly.

„V průběhu kontroly mění řada subjektů své sídlo, nebo zplnomocněné zástupce. Ti pak požadují opakovaně nahlédnout do spisu. Dochází tak k prodlužování doby trvání jednotlivých kontrol a současně se snižuje i počet zkontrolovaných subjektů,“ tvrdí daňová správa.

Kontroly se natahují i tak, že firmy předkládají stále nové a nové důkazy, které musí finanční úřady vzít v úvahu, přičemž cílem je, aby byly daňové nedoplatky víceméně promlčeny. Zkrátka uplynou zákonné lhůty potřebné k tomu, aby stát mohl z firmy peníze vymáhat.