Na základě jednoduchého zadání získá uživatel v kakulačce na stránkách ČAP podklad pro stanovení výše pojistné částky, na kterou by měla být jeho nemovitost pojištěna.

„Praxe ukazuje, že klienti své smlouvy neaktualizují a nebo záměrně nemovitosti podhodnocují z důvodu stanovení co nejnižší ceny pojištění. Neuvědomují si ale, že v případě škodní události pojišťovna proplatí škodu maximálně do výše sjednané pojistné částky. V případě vzniklé škody jsou pak rozhořčeni, že z vyplacených peněz není možné uvést nemovitost do původního stavu“ uvedl výkonný ředitel ČAP Tomáš Síkora.

Pomocí kalkulačky ČAP si může každý prověřit, zda má majetek pojištěn v dostatečné výši.

Pokud uživatel zjistí, že má nemovitost pojištěnou na nižší částku, než je vypočtená hodnota, s největší pravděpodobností je jeho nemovitost tzv. podpojištěna. "V takových případech je vhodné pojistnou smlouvu aktualizovat," tvrdí ČAP.

Podle pojišťoven 62 % respondentů ve své pojistné smlouvě výši pojistné částky nikdy nezměnilo, přestože polovina z nich měla smlouvu starší 10 let. Zatímco aktualizace smlouvy je nutná při každé změně, úprava pojistné částky je důležitá v důsledku rekonstrukce či jiného zhodnocení nemovitosti.

„Výsledná hodnota z kalkulačky je pouze orientační. Nemá ambice jakkoliv rozporovat znalecké posudky nebo výpočty konkrétních pojistitelů, které jsou prováděny s mnohem větším rozlišením“ zdůraznil Síkora.

Stránky České asociace pojišťoven