ČS tak může díky penězům od EIB nabídnout podnikům dlouhodobé úvěry s úrokovým zvýhodněním. Musí se jednat o firmu s maximálně 250 zaměstnanci, maximální roční obrat nesmí přesáhnout 50 miliónů eur (1,3 miliardy Kč) a vlastnická struktura firmy musí splňovat podrobné podmínky EIB.

Zvýhodněný úvěr nemohou čerpat firmy podnikající v některém z vyloučených oborů, jako je například tabákový průmysl či zpracování omamných látek. Omezena je i doba realizace projektu na maximálně tři roky a jeho splatnost je maximálně 15 let, přičemž náklady na projekt by se měly pohybovat v rozmezí 40 tisíc až 25 miliónů eur (od jednoho miliónu do 645 miliónů Kč).

EIB poskytuje bankám prostředky ve formě zvýhodněných úvěrů s osmi až dvanáctiletou splatností. ČS pak vytipuje firmy, kterým je schopna zvýhodněný úvěr nabídnout, případně kterým sníží úroky u úvěrů stávajících.

„Alokace prostředků je relativně náročný administrativní proces, který vyžaduje průběžné sledování finanční situace firem a důsledný reporting vůči EIB. Pokud se bankám nepodaří prostředky v daném termínu umístit, nealokovanou část peněz vracejí EIB,“ zdůraznila ČS.