Fond poskytl na úrokové dotace v rámci programu Panel celkem 12,5 miliardy korun. Do roku 2009 pomáhal program jen rekonstrukcím panelových domům, od loňska můžou dotace z programu se změněným názvem Nový panel směřovat i na opravy nepanelových budov.

Dotace investorům usnadňují přístup k bankovním úvěrům. Dotace jim v závislosti na rozsahu oprav umožňuje snížit výši úroku až o čtyři procenta. Hlavním cílem programu je motivovat investory k celkové rekonstrukci a modernizaci domů.

Bytová družstva mohou také za výhodných podmínek získat zvýhodněné úvěry či záruky za komerční úvěry od polostátní Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), která na tom spolupracuje se SFRB.

Byty nejsou zatížené zárukou

Bytová družstva v panelových domech tak získávají peníze například na opravy fasád a zateplování, aniž by jednotlivé byty byly zatíženy zárukou za úvěr. Záruky v takovém případě poskytuje ČMZRB. To je značná výhoda například při převodech bytů z družestevního do osobního vlastnictví.

Letos zatím bylo poskytnuto ČMZRB 58 záruk v celkové výši 284 miliónů korun, které umožní žadatelům získat úvěry na opravy bytových domů ve výši 384 miliónů korun.

Dotacemi na úhradu části úroků z úvěru v celkové výši 721 miliónů korun bylo podpořeno 503 žadatelů s úvěry ve výši 2,9 miliardy korun, a to především na opravy panelových bytových domů.

Dotace na zateplení

Dotace na zateplování nabízí v Česku také program Zelená úsporám. Státní fond životního prostředí v něm českým domácnostem nabízí dotace na zateplování a výměnu topení na fosilní paliva za šetrnější.