"Určitě to narůstá, narůstá to neustále," řekl Skalický k zvyšujícímu se počtu lidí vyhledávajících kvůli dluhům poradenské služby. Podle něj se teď už do problémů začali dostávat i ti, kteří sice mají zodpovědnější přístup k financím, ale při braní půjček nepočítali s tím, že třeba přijdou o práci.

Dřív do poraden prý chodili především lidi z nižších společenských vrstev. Ti sice stále převládají, ale výjimkou už nejsou dlužníci, kteří se ocitli po dlouhé době, nebo dokonce poprvé v životě na úřadech práce a nejsou s to platit nájemné a ostatní běžné výdaje.

"Úvěry dostávají i lidé bez potřebných příjmů. Poskytovatelé z nebankovního sektoru navíc velmi často používají různé matoucí triky - například zaměňují měsíční a roční úrokovou sazbu a některé půjčky se pak mění až v lichvu. Častým nešvarem jsou také rozhodčí doložky, které brání obrátit se na soud," uvedl ombudsman Poštovní spořitelny Martin Kovář.

Kromě zhoršující se sociální situace podle Skalického přivedla do poraden víc lidí reklamní kampaň Půjčíš si? Zaplatíš! z počátku letošního roku. V březnu jich tak bylo meziměsíčně víc o 67 procent.

Dluhové desatero
1) Kupujte si to, co skutečně potřebujete.
2) Kupujte zboží, které odpovídá skutečným potřebám. Nezapomeňte, že značka a vzhled často tvoří polovinu ceny.
3) Za určitých podmínek může být výhodnější si půjčit od banky i přesto, že vyřízení žádosti trvá déle.
4) Pokud je v reklamě, že úrok je např. od 9 %, zpravidla budete splácet větší úrok. Ptejte se na všechny poplatky, povinná pojištění a cenu úvěrového účtu a porovnejte konečnou cenu v případě, že se rozhodujete mezi více spotřebními úvěry.
5) Zjistěte si smluvní pokuty, které mohou být nepřiměřeně vysoké.
6) Po odečtení všech nákladů (nájem, telefon, měsíční jízdenky jídlo, aj.) a všech splátek by vám mělo zbýt ještě 20 %.
7) Smlouvu čtěte i se smluvními podmínkami a nepodepisujte, pokud je psána drobným písmem nebo jsou v ní slova, kterým nerozumíte.
8) Nepodepisujte smlouvu, pokud je podmínkou povolení inkasa na vašem účtu obsahuje nevyplněnou směnku, kterou může později věřitel vyplnit.
9) Neberte si žádnou půjčku ani nákup na splátky, pokud ručíte za půjčku známému, jehož finanční situaci neznáte dobře. Taktéž rozvažte nákup na splátky nebo půjčku v případě, když v době splátek nejsou ve Vašem rozpočtu žádné výdaje, který je možné uhradit až po skončení nových splátek.
10) Život s dluhy nepodceňujte, mějte dluhy pod kontrolou, v případě problémů se splácením jste v ohrožení nejen vy, ale také Vaše rodina. Před podpisem smlouvy o půjčce nebo nákupu na splátky se jděte poradit do občanské poradny
Zdroj: Asociace občanských poraden