Postižené firmy či živnostníci mohou požádat berňák o prodloužení lhůty k podání daňového přiznání. Oznámilo to ministerstvo financí.

Rovněž v případě hrozícího prodlení s placením daní a záloh na daň, lze podle ministerstva požádat FÚ o posečkání s placením daně z příjmů nebo o její zaplacení ve splátkách. Berňák může zálohy na daň na žádost stanovit jinak, popřípadě zcela od nich upustit.

Povodněmi či záplavami postižené fyzické a právnické osoby budou osvobozeny od správních poplatků souvisejících s úkony v daňovém řízení.

Poskytnuté dary, o které je možné snížit základ daně, lze poskytnout povodněmi či záplavami postiženým osobám prostřednictvím pořadatelů veřejných sbírek.

Finanční a jiné dary poskytované v souvislosti s postižením povodněmi jsou osvobozeny od daně darovací.

Případné sankce plynoucí z neplnění placení daní budou povodněmi či záplavami postiženým osobám prominuty.