Obce vůbec nevědí, kdo z jejich občanů řádně svou povinnost plní a kdo ne. Natož aby od něho dlužnou částku mohly vymáhat.

Jde o to, že daň pro obec vybírá stát, tedy finanční úřad, a ten nemůže prozrazovat dlužníky.

Zástupci obcí s tím nejsou spokojeni. Mají za to, že kdyby o dlužnících věděli, mohli by si na ně došlápnout a tím zvýšit příjem do obecního rozpočtu. Platební morálka totiž ani u této daně není velká.

Objem nedoplatků činil lonitéměř miliardu korun. „Obce by měly mít možnost nahlédnout do evidence a zjistit nedoplatky,“ uvedl předseda Svazu měst a obcí ČR Oldřich Vlasák. Tak by měly podle něho přehled, kdo jim platí a kdo ne.

To samozřejmě neznamená, že se daň vyplatí neuhradit. Berní úřady uplatňují u dlužníka úrok z prodlení - nyní 14,75 % ročně z dlužné částky, a dluh mohou i vymáhat.