Pro mnohé majitele nemovitostí je zjištění, že mají letos zaplatit daň, nemilým překvapením. Dozvídají se o tom zpravidla ze složenek, které finanční úřady v dubnu a květnu rozesílají poplatníkům této daně.

Kromě zaplacení daně ale nemají vlastníci platící poprvé daň žádnou jinou povinnost. Tedy nemusejí podat finančnímu úřadu přiznání k dani z nemovitostí, ani mu zrušení osvobození oznamovat.

Osvobození zrušila Topolánkova vláda

Osvobození od daně z nemovitostí, jehož původním záměrem bylo podpořit vlastníky v péči o jejich dům či byt, zrušila Topolánkova vláda v roce 2008.

Vysvětlovala to mimo jiné i tím, že osvobození od daně je nespravedlivé vůči majitelům starších nemovitostí a že obecní pokladny, do kterých směřuje celý výnos z daně z nemovitostí na území obce, přicházejí zbytečně o mnoho peněz.

Až patnáctileté osvobození od daně se počítalo od následujícího roku poté, co nový byt či dům byl způsobilý k užívání a byl pro něj vydán kolaudační souhlas či rozhodnutí. Nemovitost musela být užívána k trvalému bydlení vlastníka nebo jeho blízkých. Například z chat a chalup se tedy daň platit vždy musela.

Osvobození od daně z novostaveb šlo uplatnit naposledy v roce 2009. Týkalo se to staveb, které byly dokončeny do konce roku 2007 a u kterých byl nárok na osvobození uplatněn formou daňového přiznání do konce roku 2008. Splněny musí být obě podmínky.

Výše daně závisí na obci

Výše daně, kterou vlastníci po zrušení osvobození letos poprvé zaplatí, závisí hlavně na tom, ve které obci se jejich nemovitost nachází. Daň z běžných domků se zahradou není ve většině z nich vysoká a obvykle se pohybuje v závislosti na počtu obyvatel od asi 700 do 2000 korun ročně. Obdobně například daň z pětasedmdesátimetrového bytu činí většinou okolo 900 korun ročně.

Pokud ale obec patří k 286 obcím, které přijaly tzv. místní koeficient, daň se zvyšuje dvakrát až pětkrát.

Tento koeficient například přijala i řada velkých měst, z toho pět krajských – Hradec Králové, Pardubice, Karlovy Vary, Ústí nad Labem a Olomouc. Postihl tedy citelně nemálo vlastníků.

Například v Karlových Varech se daň z jednopatrového domku o zastavěné ploše 100 čtverečních metrů zvýšila z loňských 1576 na 2476 korun, ačkoli v roce 2008 činila jen 788 korun. Daň z bytu o výměře 80 m2 stoupla z loňských 764 na 1528 korun.

Po zateplení  někdy bez daně

Daň z nemovitostí se ani letos nemusí platit v některých případech ze zateplených staveb, kterým osvobození skončí až v roce 2012. Podmínkou ale je, že šlo o stavby zateplené do konce roku 2007 a nárok na osvobození byl uplatněn formou daňového přiznání do konce roku 2008. Na zateplení přitom muselo být vydáno stavební povolení.

Osvobození od daně naopak nadále trvá v plné míře u staveb, které přešly nebo přejdou z pevného vytápění na obnovitelné energie solární, větrné, geotermální a biomasu. Osvobození je pětileté.

Obce měly loni z daně z nemovitostí výnos okolo osmi miliard korun.