Ze SFRB můžou fyzické osoby na opravy svých bytů a rodinných domů poškozených záplavami získat úvěr až do výše 150 tisíc korun s roční úrokovou sazbou dvě procenta. Tato sazba je platná po celou dobu splatnosti, to je po dobu deseti let. Měsíční splátka při splatnosti deset let činí 1380 korun.

Výhodný úvěr až 850 tisíc na 20 let

Lidé, které povodeň připravila o střechu nad hlavou, můžou u fondu žádat o půjčku až ve výši 850 tisíc korun. Také v tomto případě zaplatí na úrocích ročně dvě procenta.

Splatnost je 20 let. Žadatel ovšem musí splnit několik podmínek. Ke dni vyhlášení krizového stavu musel být vlastníkem domu, musel v něm trvale bydlet a mít v něm trvalý pobyt.

Stavební úřad musí také vydat rozhodnutí o odstranění stavby s odůvodněním, že k tomu dochází v důsledku povodně či v souvislosti se záchrannými pracemi.

O úvěry ze SFRB se můžou hlásit také obce, kterým povodně poškodily bytový fond. Úroková sazba je jedno procento ročně a je platná po celou dobu splatnosti úvěru, nejvíce ale deset let.

Obec musí nejméně 20 procent z těchto peněz dále poskytnout jiným vlastníkům nemovitostí určených k bydlení a postižených povodněmi.