„Exekutoři by měli své jisté a nemuseli by už svým klientům dokazovat, že dělají svoji práci dobře. Jediný, kdo by na tom vydělal, by byl nepoctivý dlužník. Většina exekutorských úřadů nevykonává mobiliární exekuce, natož, že by dokázaly ukrývajícího dlužníka vypátrat,“ tvrdí Jonas Hasselrot z GE Money Bank.

Nejenže by si věřitelé nemohli svobodně vybrat, kdo jim vymůže jejich peníze, ale navíc by ti, jejichž dlužníci jsou rozeseti po celém Česku, museli nově komunikovat s více než 120 exekutorskými úřady.

„Deset let u nás funguje vymáhání dluhů na tržním principu a najednou by si věřitel nemohl ani vybrat, kdo se má postarat o vymožení jeho peněz. Věřitelům by také rapidně narostla administrativa,“ reagoval Tomáš Kofroň, mluvčí Raiffeisenbank.

„Teritoriální princip je velice nešťastná myšlenka. Zásadním způsobem by se změnily možnosti věřitele efektivně řídit proces vymáhání svých pohledávek, zejména proto, že mezi jednotlivými exekutorskými úřady jsou kapacitní a výkonnostní rozdíly,“ uvedl Martin Malý, mluvčí společnosti Cetelem.

Teritoriální návrh některých exekutorů stojí na úvaze, že exekutorské úřady by neměly vymáhat dluhy celorepublikově, jak je tomu dnes, ale pouze v okrese jejich sídla.

Exekutor přidělený soudem?

Exekuce by tedy exekutorům přiděloval soud podle trvalého bydliště dlužníka či zadlužené firmy. Toto tvrzení obhajují tím, že by měl exekutor k dlužníkovi jaksi blíž a nemusel by mu účtovat vysoké náklady za jízdné. Také by údajně nedocházelo k podbízení se věřitelům.

„V diskutované teritorialitě se dá vysledovat snaha některých úřadů o prostou záchranu jejich živobytí. Pokud by totiž došlo k implementaci územního principu do českého právního řádu, exekutoři by od státu měli zajištěn trvalý přísun pohledávek, bez jakékoliv snahy. Měli by to pak velmi jednoduché,“ tvrdí advokát Tomáš Sokol.

Možnost zavedení územního principu budou exekutoři projednávat na sněmu Exekutorské komory 10. června. Pokud dojde ke schválení, dá se předpokládat, že jeho další cesta povede do parlamentu.