„Správce daně zjistil, že cena za odlétanou minutu nebyla fakturována podle uzavřené smlouvy, ale pouze v takové výši, aby společnost nevykazovala kladný výsledek hospodaření,“ konstatuje ve své zprávě Česká daňová správa.

Dále berňák zjistil, že společnosti vychází desetinásobně vyšší ztratné při prodeji pohonných hmot, než odpovídá normě. Rozjelo se vyšetřování za období od roku 2006 do roku 2009 a ukázalo se, že obsluha čerpací stanice prodávala část pohonných hmot mimo evidenci.

Softwarový program čerpací stanice byl totiž upraven tak, že umožňoval při transportu dat ze stojanu do archivu smazat údaje o některých prodejích pohonných hmot.

Finanční úřad začal počítat, kolik firma stát zkrátila na daních, a přišel na to, že celkem šlo o téměř 800 tisíc korun. Firma na sebe mimo jiné upozornila tím, že vykazovala při daňovém přiznání neobvykle vysokou daňovou ztrátu ve výši 600 tisíc korun.