Virtual Crash dokáže přesně analyzovat průběh dopravních nehod. „Vznikl na našem brněnském pracovišti, kde také proběhla jeho testovací fáze a nyní už jej využíváme po celé republice,“ řekl ředitel odboru likvidace škod pojištění motorových vozidel České pojišťovny v Brně Pavel Fišer.

Na základě velkého množství informací, získaných od klientů a na místě nehody, dokáže ČP přesně simulovat průběh nehody a vytvořit její animaci, kterou pak lze sledovat z různých úhlů pohledu.

„Tím, že jsme v oblasti Virtual Crash soběstační, dokážeme analyzovat podezřelé nehody levněji, rychleji a přesněji,“ vysvětlil Fišer a poukázal na generační rozdíl mezi zaměřováním pomocí této metody a klasického „kolečka“, které se k měření vzdáleností mezi účastníky nehody, brzdných drah a dalších veličin používalo a stále používá nejčastěji.

Virtual Crash přišel na bezmála půl miliónu korun.

Pokus o podvod u třetiny nehod

Česká pojišťovna takto analyzovala již téměř stovku dopravních nehod. Třetina z nich byla pojistnými podvody, 25 nároků bylo uznáno a zbytek případů je ještě v šetření. Po průzkumu metodou Virtual Crash se ČP účastníci odhalených nehod přiznali, že k jejich havárii vůbec nedošlo anebo se stala za úplně jiných okolností.

Ve spisech pojistných podvodů se nejčastěji objevují značky Mercedes, VW, BMW či Audi, ale ve vyšetřování jsou i řidiči škodovek a renaultů.

Monitorují jména, časové osy a „rukopis“ nehod

Virtual Crash ovšem není jediný moderní vyšetřovací nástroj, kterým pojišťovny disponují. Kromě toho nehody analyzují počítačové programy vyhledávající shodné opakující se rysy například v osobě účastníka nehody, v tom, jak se staly a v jakém časovém sledu.

Proklouznout tak může ten, kdo se chce přiživit na neplánované, jedné nehodě, kdo je však páchá záměrně nebo je finguje častěji, zadělává si na několik let vězení.