„V součinnosti s pracovníky celní správy byla prověřována společnost s ručením omezeným, která od října 2009 do ledna 2010 nakupovala ve značném množství benzin a naftu v Rakousku, kterou obratem prodávala na území ČR,“ konstatuje Česká daňová správa.

Společnost v září 2009 změnila své statutární orgány i místní příslušnost. Jediným společníkem a jednatelem se stala osoba, která figuruje v dalších čtyřech společnostech, uvedla zatím daňová správa.

Přiznával statisíce, kryl milióny

„Za loňský říjen a listopad společnost podala přiznání k dani z přidané hodnoty, které však bylo vyplněno zmatečně a nárokovalo si nadměrný odpočet. V rámci zahájeného řízení za měsíc září jediný společník a jednatel pouze telefonicky sdělil, že ve skutečnosti se nejedná o nadměrný odpočet, ale o daňovou povinnost a za měsíc říjen uhradil daň ve výši 650 tisíc korun,“ popisuje daňová správa.

V listopadu vypadala situace obdobně, společnost uhradila daň ve výši 850 tisíc korun. Ve skutečnosti však kryla úniky v desítkách miliónů. Vše začalo praskat na konci minulého roku, kdy podnikatel přestal s úřady komunikovat a už nedoložil žádné doklady v tzv. vytýkacím řízení. Nereagoval na výzvy finančního úřadu, doma nebyl podle berňáku k zastižení.

Od prosince není nikde k zastižení

Za prosinec 2009 a leden 2010 už společnost nepodala přiznání k DPH vůbec, ačkoli v těchto měsících podle zajištěných podkladů dovezla a prodala největší množství pohonných hmot.

V kauze figuruje přes 17 miliónů litrů pohonných hmot 

Celkem firma během loňska a počátku letošního roku dovezla 17,5 mil. litrů pohonných hmot, které prodávala s největší pravděpodobností ihned po jejich dovozu, neboť nevlastnila žádné skladovací prostory a ani žádné přepravní prostředky. Na přepravu si podnikatel najímal firmy.

Finanční úřad tedy firmě doměřil daň tzv. podle pomůcek, tedy de facto podle kvalifikovaného odhadu. V únoru už bylo u společnosti zahájeno insolvenční řízení. Celkem bylo firmě na DPH dodatečně doměřeno téměř 68 miliónů korun. „Oznámení o podezření z trestného činu zkrácení daně bude podáno,“ uzavírá Česká daňová správa.