„Příčiny řecké krize leží v nízké konkurenceschopnosti ekonomiky. Turistika a šedá ekonomika, kde příliš mnoho lidí žije z evropských dotací, dokládají spornost velkorysé politiky Unie, která často spíše zachraňuje, než aby povzbuzovala vítěze,“ řekl Právu Tlapa.

Jinými slovy tak Tlapa, který se dříve zabýval podporou českého exportu v agentuře CzechTrade, de facto dává za pravdu známému kritikovi současné EU, prezidentovi Václavu Klausovi, jenž sice není proti integraci jako takové, ale opakovaně zpochybňuje do všeho zasahující bující bruselskou administrativu a její finanční politiku, včetně zavádění eura.

 

Mohutná záchranná opatření nepřesvědčila finanční trhy. Nikdo nahlas neřekne, co by se dělo v případě, že se k hraně bankrotu přiblíží Portugalsko, Španělsko, či Irsko anebo Belgie.Martin Tlapa, náměstek ministra průmyslu a obchodu

 

„Brusel by měl přehodnotit cíle, kolik absolventů škol bude v roce 2020, či jaká míra chudoby je pro nás nepřijatelná. Musíme nutně přemýšlet o naší konkurenceschopnosti, jinými slovy, co a kdo nás uživí v globální soutěži. Hodnoty vytvářejí firmy a odpověď na tyto otázky musí začít u nich. Nejde o to více pracovat, ale mít chytřejší řešení,“ zdůraznil Tlapa.

Evropě hrozí rozšíření finančního moru do dalších zemí

Naznačuje, že finanční mor se může rozšířit i do dalších, ještě donedávna relativně ekonomicky zdravých zemí Evropy. „Mohutná záchranná opatření nepřesvědčila finanční trhy a strach z řecké nákazy se šíří po Evropě. Nikdo nahlas neřekne, co by se dělo v případě, že se k hraně bankrotu přiblíží Portugalsko, Španělsko, či dokonce Irsko anebo Belgie,“ zdůraznil Tlapa.

Podle něho je to lekce i pro Česko, které prioritně potřebuje štíhlý stát, výrazně důvěryhodnější státní správu a nízkou míru zadlužení. „Řecká krize náš byznys bezprostředně nepoloží, neboť zde tvoříme zhruba jen 0,4 % zahraničního obchodu. Lze však očekávat, že restriktivní opatření povedou k poklesu zájmu Řeků o české osobní automobily, sklo či strojírenské výrobky,“ uvedl Tlapa.

Klesne také reálnost nových projektů, které si české podniky vytipovaly v oblasti environmentálních technologií, investičních celcích, jako jsou například mini-pivovary, při budování a obnovování dopravní infrastruktury a ve zpracovatelském průmyslu.

„Krize v Řecku ovšem může vést k urychlení našich vlastních ekonomických reforem,“ soudí Tlapa.