Smyslem služby mimo jiné je, že když dané zboží například najednou nejde na odbyt v jedné zemi, CzechTrade může prostřednictvím svých kanceláří ve světě během několika týdnů najít kontakty a odbytové šance v jiných státech.

„Dříve se očekávání našich zákazníků týkala spíše konkrétní pomoci v daném teritoriu, který si oni sami zvolili. V obtížné době se však ukazuje, že úsilí vynaložené předem na správný výběr teritorií, může to přinést podnikům značnou úsporu,“ uvedl generální ředitel CzechTrade Ivan Jukl.

Podle něho se stávalo, že si firma sama vybrala pět odbytových trhů, do každého se snažila nasypat balík peněz, ale ve výsledku se jí nepodařilo uspět ani na jednom.

„Teď přicházíme s tím, že než firma udělá rozhodnutí, vytvoříme pro ni základní obrázek několika trhů. Najednou, z jednoho místa na základě aktuálních zjištění našich konzultantů v zahraničí. Podnik následně dostane doporučení, který z těch trhů se jeví nejatraktivnější z hlediska kritérií, která si firma zadala a teprve poté činí další strategické kroky,“ uvedl Jukl.